Aktualności

PIU: Wynik bancassurance najsłabszy od lat

17 października podczas pierwszego dnia X Kongresu Bancassurance Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) zaprezentowała podsumowanie wyników bankowego kanału sprzedaży ubezpieczeń w pierwszej połowie 2018 roku.

Z raportu PIU wynika, że łączny półroczny przypis składki brutto w bankowym kanale dystrybucji wyniósł 4,1 mld zł*. Był to najsłabszy rezultat na przestrzeni ostatnich kilku lat. W analogicznym okresie 2017 r. bancassurance wygenerowało przypis na poziomie 5,1 mld zł, w I poł. 2016 roku – 4,9 mld zł, na koniec czerwca 2015 r. – 6,7 mld zł, po 6 miesiącach 2014 r.  – 7,75 mld zł, a w I poł. 2013 r. – 7,96 mld zł**. Wynik uzyskany po 2 kwartałach stanowił 12,9% rezultatu osiągniętego w tym czasie przez cały rynek ubezpieczeń (32,1 mld zł).

Biznes życiowyW I połowie 2018 r. składka z ubezpieczeń życiowych sprzedanych za pośrednictwem banków uplasowała się na poziomie 3,2 mld zł, odpowiadając za 28,5% ówczesnej wartości działu I (11,1 mld zł). Dla porównania w I połowie 2017 r. bancassurance życiowe wypracowało 4,3 mld zł składek, w tym samym okresie 2016 r. przypis wyniósł 4 mld zł, na koniec czerwca 2015 r. – 5,6 mld zł, w I poł. 2014 r. – 6,7 mld zł, a po 6 miesiącach 2013 r. – 7,1 mld zł.

2 mld zł z „bankowych” polis z UFKW I połowie 2018 r. 65,2% przypisu w życiowym bancassurance pochodziło z polis inwestycyjnych (76,5% przed rokiem). 96,3% składek w tym segmencie wygenerowały ubezpieczenia z UFK. Warto zauważyć, że 2 mld zł przypisu składki z „uefek” sprzedanych za pośrednictwem banków odpowiadało 46,3% rezultatu sprzedażowego tego segmentu w pierwszej połowie roku (4,3 mld zł). 81,7% polis na życie z UFK zostało zawartych w formie umów indywidualnych ze składką jednorazową. To zresztą dominujący trend w segmencie ubezpieczeń inwestycyjnych: większość umów miała charakter indywidualny (89,1% wobec 87,6% na koniec czerwca ub.r.), a najczęstszym sposobem regulowania składek była płatność jednorazowa – 85,3%, wobec 88,8% przed rokiem.
Średnia uroczniona składka na 1 ubezpieczenie inwestycyjne pozyskane w kanale bankowym na dzień 30 czerwca 2018 r. osiągnęła poziom 10 357 zł dla umów ze składką jednorazową (14 606 zł rok wcześniej) i 3555 zł dla umów ze składką okresową (3843 zł).

Rośnie wartość średniej składkiPolisy powiązane z produktem bankowym odpowiadały za 30,8% przychodów w życiowym bancassurance (20,1% rok wcześniej) natomiast niepowiązane, tzw. stand alone – za 4% (3,5%). 69,5% przypisu z ubezpieczeń do produktów bankowych (dotyczy tylko zabezpieczenia spłaty zadłużenia) pochodziło z polis indywidualnych ze składką jednorazową, a 12,4% z umów grupowych ze składką okresową. W analogicznym okresie ub.r. indywidualne polisy okołoproduktowe ze składką jednorazową generowały 72% przypisu, a „okresowe grupówki” – 18%. Średnia uroczniona składka w umowach ze składką jednorazową wyniosła 420 zł (300 zł w I poł. ub.r.), natomiast w polisach ze składką okresową – 168 zł (151 zł).

Istotna zmianaNatomiast w odniesieniu do polis stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) 60,4% przypisu generowały polisy indywidualne ze składką okresową (45,9%), a umowy grupowe ze składką okresową – 14,9% (16,7%). To pewna zmiana w stosunku do I połowy 2017 r., kiedy to 2. lokatę zajmowały „grupówki” ze składką jednorazową.

Średnia uroczniona składka dla umów stand alone i pozostałych powiązanych wyniosła 241 zł w przypadku umów ze składką jednorazową (374 zł) i 211 zł w przypadku umów ze składką okresową (194 zł).

Dominacja polis okołoproduktowych79,2% spośród 8,1 mln umów życiowych pozyskanych w kanale bankowym w trakcie I półrocza tego roku było powiązanych z produktem bankowym – o 0,7 p.p. mniej niż przed rokiem. Ubezpieczenia stand alone stanowiły 14,4% ogólnej liczbie umów (13,6%), a polisy inwestycyjne – 6,3% (6,4%).

Biznes majątkowyZ kolei w bancassurance majątkowym i osobowym półroczny przypis składki (z wyłączeniem ubezpieczeń komunikacyjnych i reasekuracji czynnej) uplasował się na poziomie 960 mln zł – 4,6% łącznego osiągnięcia towarzystw objętych raportem* (21 mld zł) oraz 8,3% składki pozyskanej w sektorze gospodarstw domowych, według klasyfikacji Komisji Nadzoru Finansowego (11,6 mld zł). Rok wcześniej zakłady działu II zebrały w kanale bankowym 850 mln zł. Natomiast po 6 miesiącach 2016, 2015 i 2014 r. towarzystwa non-life legitymowały się przypisem w wysokości odpowiednio 870 mln zł, 1,07 mld zł i 1,05 mld zł.

Nowy lider działu IINajwiększy udział w przypisie składki miały ubezpieczenia z grup 1 i 2, tj. wypadkowe i chorobowe – 323,4 mln zł, czyli 33,7% półrocznego wyniku bancassurance non-life (28% rok wcześniej). Na drugim miejscu uplasowały się polisy z gr. 8 i 9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (195,5 mln zł, 20% vs. 22% przed rokiem), a na trzecim – umowy z gr. 14-16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe, które wypracowały składkę na poziomie 191,6 mln zł, czyli 20% rezultatu bankowej dystrybucji produktów z działu II (29%). Warto przypomnieć, że w I połowie ubiegłego roku obecni „brązowi medaliści” zajmowali pozycję lidera w tej kategorii. W raporcie zwrócono też uwagę, że według danych Głównego Urzędu Statystycznego oraz PIU, na dzień 31 grudnia 2017 r. ponad jedna piąta mieszkań w Polsce (21,6%, 3,1 mln szt. polis) była chroniona w ramach polis nabytych w bankach. Pozostałe kanały odpowiadały za ubezpieczenie 11,3 mln (78,4%) mieszkań w naszym kraju.

Skok grup 3-7Większość przypisu wypracowały ubezpieczenia w formie umów indywidualnych. Ich udział spadł jednak o 5,1 p.pl r/r do poziomu 63,8%. Największą kwotę składek w polisach indywidualnych przyniosła sprzedaż ubezpieczeń z gr. 1 i 2 – 36,2% wobec 26,9% rok wcześniej. Drugie miejsce przypadło ubezpieczeniom z gr. 14-16 (25% vs. 37,7%), a trzecie – polisom z gr. 3-7, czyli casco i inne przedmioty w transporcie, z wynikiem na poziomie 12,2%. Warto zwrócić uwagę, że jeszcze przed rokiem udział tego typu umów (4,4%) w przypisie bancassurance majątkowego i osobowego pozwolił im na zajęcie zaledwie 6. miejsca. Z kolei w umowach grupowych 35,5% składek (45,1%) pochodziło ze sprzedaży ubezpieczeń z grup 8 i 9. Polisy z gr. 1-2 odpowiadały za 29,4% przypisu (30,7%), a z gr. 3-7 – za 20% (24%).

Słabnie pozycja umów grupowychJeśli zaś chodzi o formę prawną umów, to w bancassurance non-life nadal dominują „grupówki”, które w I poł. 2018 r. stanowiły 68,9% ogólnej liczby polis, wynoszącej ok. 17,6 mln szt. Od kilku lat widoczny jest jednak wyraźny trend spadkowy. Po 6 miesiącach 2017 r. udział ten wynosił 73,5%, natomiast w latach 2014-2016 udział umów grupowych plasował się na poziomie odpowiednio 89,2%, 95% i 96%. Największą liczbę „grupówek” w kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14-16. Ich udział uplasował się na poziomie 45,1% (46% rok wcześniej). Również w umowach indywidualnych pierwsze miejsce przypadło ubezpieczeniom z tych grup (33,7% vs. 39,9%).

***

*W raporcie uwzględnione zostały wyniki 22 towarzystw życiowych, generujących ok. 98,4% przypisu działu I, oraz 17 towarzystw majątkowych, odpowiadających za 89,1% wyniku sprzedażowego sektora non-life.
**Według danych z raportów PIU z lat wcześniejszych.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.