Aktualności

PIU: W majątkowym bancassurance dominują już umowy indywidualne

Obowiązująca od blisko trzech lat Rekomendacja U dokonała wielu zmian w bankowym kanale sprzedaży ubezpieczeń. Jedną z nich było przyznanie głównej roli umowom indywidualnym. Z najnowszego raportu Polskiej Izby Ubezpieczeń wynika, że padł ostatni „bastion oporu” umów grupowych w bancassurance – straciły one swoją dominującą pozycję w segmencie majątkowym.

Według danych zebranych przez PIU, na dzień 30 września 2017 roku przypis składki w kanale bankowym uplasował się na poziomie 7,55 miliarda złotych. To nieco lepszy rezultat niż rok wcześniej (7,38 mld zł), ale zdecydowanie słabszy od notowanych w latach poprzednich. Na koniec września 2015 r. bancassurance legitymowało się wynikiem na poziomie 9,82 mld zł, po 3 kw. 2014 r. – 11,1 mld zł, a po 3 kw. 2013 r. – 13,29 mld zł.

Sektor życiowyZ raportu Izby wynika, że dziewięciomiesięczny przypis składki w bancassurance życiowym wyniósł 6,3 miliarda złotych – o 0,2 mld zł więcej niż w analogicznym okresie 2016 r. (6,1 mld zł). To niewielkie odbicie może świadczyć o przełamaniu widocznej od kilku lat tendencji spadkowej. Warto bowiem pamiętać, że składka wypracowana przez kanał bankowy po 9 miesiącach 2015 r. uplasowała się na poziomie 8,1 mld zł, a jeszcze rok wcześniej wyniosła 9,5 mld zł. Na dzień 30 września tego roku udział bancassurance życiowego w wyniku całego działu I uplasował się na poziomie 34,5% (po 3 kw. 2014-16 odpowiednio: 44,6%, 38,8% i 34,3%.).

Dominacja umów indywidualnych75,8% przypisu pochodziło z polis inwestycyjnych (3 kw. 2012-2016 odpowiednio: 83,5%, 78%, 71,3% i 67%). Absolutna większość składek, 95%, pochodziła z polis z UFK (gr. 3). Taki rezultat oznacza, że w tej kategorii utrzymuje się trend wzrostowy zarysowany w ostatnich latach (2014-2016 odpowiednio: 58%, 86% i 88%). Dominującą formą sprzedaży są umowy indywidualne – w omawianym okresie pochodziło z nich 88% przypisu (uprzednio: 52%, 80%, 87%). 89% wpływów ze składek pochodziło z umów ze składką jednorazową (w latach 2014-2016 odpowiednio: 89%, 88% i 85%). 82,4% przychodów w segmencie inwestycyjnym wygenerowały indywidualne polisy z gr. 3 ze składką jednorazową (uprzednio 42,4%, 69,4% i 73,5%). Średnia uroczniona składka na polisę inwestycyjną pozyskaną w kanale bankowym osiągnęła poziom 14 225 zł dla umów ze składką jednorazową (12 362 zł rok wcześniej) oraz 3678 zł dla umów ze składką okresową (4261 zł).

Zmiana w stand aloneZa pozostałe przychody w życiowym bancassurance odpowiadały polisy powiązane z produktem bankowym (21%; wcześniej odpowiednio 20,4%, 26,7% i 29,8%) oraz niepowiązane (stand alone, 3,2%; poprzednio 1,6%, 2% i 3,2%). Wśród tych pierwszych (dotyczy tylko zabezpieczenia spłaty zadłużenia) 71,8% wpływów pochodziło z polis indywidualnych ze składką jednorazową (uprzednio: 0%, 56,3% i 81%), a 17,5% z „grupówek” ze składką okresową (15,6%, 15,2% i 14,3%). Średnia uroczniona składka w ubezpieczeniach z płatnością jednorazową wyniosła 291 zł (438 zł przed rokiem), zaś w przypadku polis z opłatami okresowymi – 151 zł (130 zł).
Natomiast w polisach stand alone i pozostałych powiązanych (np. zdrowotne) 52% przypisu generowały umowy indywidualne ze składką okresową (42,8% na koniec września ub.r.). Średnia uroczniona składka dla umów stand alone i pozostałych powiązanych wyniosła: przy płatności jednorazowej – 280 zł (379 zł po 3 kw. 2016 r.), przy okresowej – 191 zł (186 zł).

Stabilna hierarchiaPodobnie jak w latach poprzednich, największy udział w ogólnej liczbie produktów życiowych w bancassurance miały polisy powiązane z produktem bankowym – 80,5%. Z kolei 13,3% stanowiły umowy stand alone, a 6,2% polisy inwestycyjne. Przez 9 miesięcy 2017 r. za pośrednictwem bancassurance zawarto ok. 9,5 mln umów życiowych.

Sektor non-lifeW bancassurance majątkowym zebrano z kolei 1,25 mld zł składek, co odpowiadało 4,5% łącznego rezultatu działu II* za 3 kwartały tego roku. Był to najsłabszy rezultat na przestrzeni ostatnich lat (2014-2016 odpowiednio: 1,6 mld, 1,72 mld zł i 1,28 mld zł).

Ubezpieczenia finansowe numerem jedenNajwiększy udział w półrocznym przypisie składki w bancassurance (30,9%, 385,8 mln zł) uzyskały polisy z grup 14-16, czyli kredytu, gwarancje i ryzyka finansowe, które wyprzedziły ubezpieczenia z grup 1 i 2, czyli wypadkowe i chorobowe (28,6%, 357 mln zł), oraz z grup 8 i 9, czyli od szkód spowodowanych żywiołami i pozostałych szkód rzeczowych (21,6%, 269,6 mln zł). Analizując strukturę przypisu pod kątem form prawnych umów, widać wyraźnie, że większość przychodów (70%) wygenerowały polisy indywidualne. To duża zmiana, bo jeszcze na koniec września ubiegłego roku ponad połowa wpływów pochodziła z „grupówek”. Ale już wówczas widoczne było ich malejące znaczenie: jeszcze rok wcześniej odpowiadały one za 73,1% składek w bancassurance majątkowym, a po 3 kw. 2014 r. – za 93,1%. W umowach grupowych największy przypis wypracowały polisy z gr. 8 i 9 (47%), 1 i 2 (33%) oraz 3-7 (25%). Inna sytuacja miała miejsce w przypadku umów indywidualnych, gdzie największą kwotę składek przyniosła sprzedaż polis z gr. 14-16 (39%), oraz gr. 1-2 (27%) i gr. 10-13 (12%).

Maleje dominacja „grupówek”Jeśli zaś chodzi o liczbę umów, to w bancassurance non-life absolutną większość z nich stanowiły „grupówki”: na koniec września 2017 r. ich udział uplasował się na poziomie 71% ogólnej liczby polis, wynoszącej ok. 16,8 mln szt. Jednak również i w tym przypadku proporcje powoli ulegają zmianie, gdyż przed rokiem udział ten wynosił 87%, a dwa lata temu – 93%. Największą liczbę „grupówek” w kanale bankowym odnotowano w przypadku ubezpieczeń z gr. 14-16 (32,8%), gr. 8 i 9 (29,8%) oraz ubezpieczeń z gr. 18, czyli assistance (19,5%). Z kolei w umowach indywidualnych pierwsze miejsce przypadło ubezpieczeniom z gr. 14-16 (46%), przed umowami z gr. 8 i 9 (18%), oraz gr. 1 i 2 (17%).

W sumie umowy z gr. 14-16 stanowiły 43,8% ubezpieczeń pozyskanych w bancassurance non-life. 19,2% to polisy z gr. 1 i 2, a 17,5% – z gr. 8 i 9.

***

*W raporcie uwzględnione zostały wyniki 22 towarzystw życiowych, kontrolujących ok. 97,2% przypisu działu I, oraz 17 towarzystw majątkowych, odpowiadające za 89,2% wyniku sprzedażowego działu II.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.