Aktualności

PIU: Nowe rekomendacje dotyczące oceny ryzyka w ubezpieczeniach należności

Polska Izba Ubezpieczeń (PIU) przygotowała kolejny zbiór dobrych praktyk. Dokument opracowany przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności PIU dotyczy minimalnych wymogów informacyjnych przy ocenie ryzyka w ubezpieczeniach należności.

Samorząd ubezpieczycieli tłumaczy, że inspiracją do stworzenia rekomendacji były utrudnienia związane z procesem oceny ryzyka w ubezpieczeniach należności, wynikające ze stosowania zróżnicowanej terminologii oraz szablonów zapytań używanych przez brokerów i zakłady. W ich efekcie klienci przygotowują dane wielokrotnie według różnych schematów. Dodatkowym problemem są wątpliwości interpretacyjne wynikające ze stosowania odmiennych nazw tych samych pojęć. Zidentyfikowanie tych problemów skłoniło ubezpieczycieli do wypracowania dobrych praktyk w zakresie minimalnych wymogów informacyjnych w ochronie należności.

Dokument „Minimalne Wymogi Informacyjne w Ubezpieczeniach Należności” opracowany przez Podkomisję ds. Ubezpieczeń Należności PIU i przyjęty przez zarząd Izby uchwałą z dnia 18 stycznia 2019 r. ma charakter rekomendacji, których celem jest dbałość o wysoki standard usług ubezpieczeniowych. Rekomendacje zawierają zestaw pytań, pozwalających na uzyskanie minimalnego zakresu informacji, niezbędnego do rzetelnej oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Taka ocena jest niezbędna do podjęcia decyzji o przyjęciu ryzyka do ubezpieczenia i kalkulacji składki oraz ma wpływ na zdolność wywiązywania się zakładu z umowy ubezpieczenia, co jest w interesie tak ubezpieczycieli, jak i ubezpieczonych oraz innych beneficjentów umowy.

Minimalne Wymogi Informacyjne (MWI) były konsultowane ze wszystkimi członkami PIU, prowadzącymi ubezpieczenia grupy 14 działu II. Informacja o ustaleniu MWI została przekazana do izb i stowarzyszeń reprezentujących środowiska pośredników ubezpieczeniowych. Izba rekomenduje również, aby zakłady, które zdecydują się stosować Wymogi, poinformowały o tym fakcie pośredników ubezpieczeniowych, z którymi współpracują.

PIU podkreśliła, że celem rekomendacji nie jest wywieranie przez nią jakiegokolwiek wpływu na kształtowanie przez zakłady własnej polityki w zakresie oceny ryzyka ubezpieczeniowego. Izba zaznaczyła, że stosowanie MWI ma charakter dobrowolny, a niestosowanie ich nie powoduje żadnych sankcji ze strony innych ubezpieczycieli oraz Izby. Zakłady mogą też stosować szerszy zakres pytań służących przygotowaniu oferty.
Podkomisja ds. Ubezpieczeń Należności prowadzi monitoring i przygotowuje raporty dotyczące stosowania Minimalnych Wymogów Informacyjnych przez zakłady ubezpieczeń. Raporty te będą przedmiotem jej analizy.

Treść Minimalnych Wymogów Informacyjnych dostępna jest na stronie internetowej PIU pod adresem:
https://piu.org.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: PIU)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.