Aktualności

Nowy projekt UFG – Portal Internetowy

Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny uruchamia nowy projekt – Portal Internetowy UFG. Oparty na nowoczesnej infrastrukturze informatycznej oraz oprogramowaniu aplikacyjnym umożliwiającym załatwianie spraw i uzyskiwanie informacji w dowolnym miejscu, także za pośrednictwem urządzeń mobilnych. Ma on poprawić jakość funkcjonowania samego Funduszu oraz jego relacji zewnętrznych.

Istotne znaczenie w pracach UFG ma komunikacja z interesariuszami. Fundusz zajmuje się bowiem wypłatą odszkodowań osobom poszkodowanym w wypadkach drogowych, spowodowanych przez nieubezpieczonych lub niezidentyfikowanych sprawców oraz wykrywaniem kierowców bez OC. Ponadto prowadzi ogólnopolską bazę ubezpieczeń komunikacyjnych, obejmującą obecnie blisko 300 mln rekordów o wystawionych polisach oraz zgłoszonych i wypłaconych w związku z nimi odszkodowaniach.

Ze względu na szybki rozwój obszarów aktywności UFG uznał, że dotychczas funkcjonujące rozwiązania nie w pełni odpowiadają obecnym i przyszłym wyzwaniom. Dotyczą one przetwarzania i obsługi masowej liczby operacji i użytkowników, szacowanej nawet na kilkanaście milionów rocznie. Dlatego też celem projektu Portal Internetowy UFG było wdrożenie systemu informatycznego, który zapewni jednolitą platformę komunikacji z odbiorcami usług Funduszu.

Beneficjentami projektu są obywatele, podmioty będące w posiadaniu pojazdów mechanicznych, zakłady ubezpieczeń oraz organy administracji współdziałające z UFG w zakresie realizacji przypisanych im ustawowo zadań. PI UFG pozwala m.in. na: skrócenie czasu obsługi interesantów; istotne ograniczenie korespondencji papierowej i przejście na komunikację elektroniczną; usprawnienie przepływu informacji między Funduszem a właścicielami pojazdów, firmami ubezpieczeniowymi oraz innymi instytucjami, a także obniżenie kosztów świadczenia usług ponoszonych przez UFG.

Wprowadzone rozwiązania informatyczne poprawiają jakość funkcjonowania UFG, ale także jakość kontaktów z obywatelami i przedsiębiorcami oraz wymianę informacji z uprawnionymi organami sektora publicznego. Przynoszą też korzyści ogólnospołeczne, polegające na obniżeniu (w długoterminowej perspektywie) kosztów związanych z załatwieniem spraw, pozostających w zakresie kompetencji Funduszu. Wszelkie informacje na temat zadań realizowanych przez UFG zostały udostępnione na stronie internetowej Funduszu wraz z niezbędnym opisem procedur ich załatwiania, co ułatwi prowadzenie prac rozwojowych w UFG.

Projekt został sfinansowany ze środków unijnych w ramach 7 osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007–2013.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: UFG)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.