Aktualności

Marsh: Największe ryzyka według Global Risks Report 2016

Według najnowszej edycji raportu World Economic Forum zatytułowanego Global Risks 2016, liczba światowych zagrożeń o dużym prawdopodobieństwie wystąpienia i dotkliwych konsekwencjach nieustannie rośnie. Co gorsza, spektrum tych ryzyk jest niezwykle szerokie: od środowiskowych, poprzez ekonomiczne, geopolityczne, społeczne aż po technologiczne – wskazuje Marsh.

Według 750 ekspertów poproszonych o opinię na potrzeby raportu, na pierwszym miejscu rankingu ryzyk pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia należy umieścić mimowolne migracje na dużą skalę. Zagrożenie to wyprzedziło kolejno: ekstremalne zjawiska pogodowe, niezdolność do dostosowania się do zmian klimatycznych, międzynarodowy konflikt o negatywnych skutkach lokalnych oraz główne klęski żywiołowe. Z kolei pod względem potencjalnych konsekwencji wspomniane migracje uplasowały się dopiero na czwartym miejscu. Tu bezkonkurencyjna była gremialnie wskazywana niezdolność do dostosowania się do zmian klimatycznych jako najpoważniejsze ryzyko w skali światowej.

Marsh zwraca uwagę, że po raz pierwszy w historii publikacji Global Risks Report to zagrożenie środowiskowe znalazło się na szczycie rankingu. Pozostałe ryzyka, które uplasowały się przed migracjami, to broń masowej zagłady i kryzys wodny. Piąte miejsce zajął zaś znaczny wzrost cen za energię elektryczną.

W tym roku w Global Risks Report 2016 oceniono 29 zagrożeń globalnych. Poddano je kategoryzacji, na podstawie której wyodrębniono pięć grup ryzyk: ekonomicznych, środowiskowych, geopolitycznych, społecznych i technologicznych. Po raz pierwszy w historii raportu, aż 4 z 5 kategorii zagrożeń znalazło się na szczycie rankingu ryzyk o szczególnej dotkliwości. Jedyną grupą, która uplasowała się w klasyfikacji znacznie niżej od poprzednich były ryzyka technologiczne. Marsh wskazuje, że cyberataki znalazły się na 11. pozycji zarówno pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia, jak i dotkliwości konsekwencji.

Oprócz analizy wspomnianych 29 zagrożeń globalnych, w Global Risks Report 2016 poddano analizie zarówno istniejące korelacje pomiędzy wszystkimi ryzykami, jak i fakt ich powiązania, czego efektem mogą być bolesne konsekwencje. Raport zwraca uwagę, że w porównaniu z ubiegłym rokiem zależności między zagrożeniami znacznie się umocniły. Najbardziej powiązanymi ryzykami 2016 r. są głęboka niestabilność społeczna oraz wysokie bezrobocie lub zatrudnienie poniżej kwalifikacji – ich korelacja to aż 5% wszystkich wyodrębnionych połączeń. W Global Risks Report 2016 przeanalizowano również 3 obszary mogące oddziaływać na społeczeństwo: koncepcja (nie)pełnoprawnego obywatela, wpływ zmiany klimatu na bezpieczeństwo żywnościowe oraz wybuch pandemii.

W raporcie poza ryzykami środowiskowymi uważnej analizie poddane zostały także zagrożenia geopolityczne. Marsh podkreśla, że był to efekt ostatnich wydarzeń w Europie, czyli powtarzających się ataków terrorystycznych oraz nierozwiązanej wciąż kwestii uchodźców. W efekcie zagrożenie ataku bronią masowej zagłady znalazło się na 2. miejscu pod względem najpoważniejszych konsekwencji (szczebelek wyżej niż w 2015 r. i najwyżej w historii raportu). Z kolei międzynarodowy konflikt o negatywnych skutkach lokalnych zajął 4. lokatę na liście najprawdopodobniejszych ryzyk.

W raporcie zwrócono też uwagę, że znajdujące się na nieco dalszym planie zagrożenia technologiczne są jednak poważnym ryzykiem, obejmującym zresztą nie tylko cyberataki. Zakłócenia działania krytycznej infrastruktury informacyjnej i informatycznej czy kryzys technologiczny nie są wysoko pozycjonowane przez ekspertów, a w oczach liderów stanowią poważne zagrożenie dla ich biznesów.

W Global Risks Report 2016 opisano również – na podstawie przeprowadzonych rocznych badań – kwestię wzmocnienia bezpieczeństwa globalnego oraz aktualnych trendów kształtujących powstawanie ryzyk.

Raport zawiera dane z poziomu poszczególnych krajów na temat postrzegania przez przedsiębiorstwa ryzyk globalnych w ich państwach. Na szczycie rankingu znalazło się bezrobocie oraz zatrudnienie poniżej kwalifikacji – więcej niż 1 respondentów potwierdza niepokój z nimi związany, szczególnie z krajów Środkowej, Środkowo-Wschodniej oraz Północnej Afryki. Kolejnym szeroko rozpowszechnionym ryzykiem jest gwałtowny wzrost cen za energię elektryczną, którego obawiają się 93 ze 140 badanych państw. Cyberataki natomiast znajdują się na liście pięciu najpoważniejszych zagrożeń w 27 krajach.

O raporcie:Raport Global Risks 2016 został sporządzony przez World Economic Forum przy współpracy z partnerami strategicznymi: Marsh & McLennan Companies i Zurich Insurance Group. Wkład w powstawanie raportu mieli również eksperci akademiccy z Oxford Martin School (University of Oxford), National University of Singapore, Wharton Risk Management and Decision Processes Center (University of Pennsylvania) oraz Komitet Doradczy raportu Global Risks 2016.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Marsh)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.