Aktualności

KPF: Perspektywy i wizje rozwoju pośrednictwa finansowego

Dziś w warszawskim Hotelu Marriott odbędzie się pierwszy Kongres Pośrednictwa Finansowego. Uczestnicy spotkania będą dyskutować o roli pośrednictwa w strukturze polskiego systemu finansowego. Patronem medialnym wydarzenia organizowanego przez Konferencję Przedsiębiorstw Finansowych jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Z badania Domu Badawczego Maison „Służba czy biznes? Rola instytucji finansowych w społeczeństwie”., przeprowadzonego na zlecenie Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych i ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, wynika, że poziom zaufania do pośredników i doradców finansowych jest daleki od oczekiwań sektora. Jest niższy niż zaufanie wobec przedstawicieli branż niefinansowych, ale również negatywnie odbiega od zaufania do banków i ubezpieczycieli. Sektor już podjął działania, aby to zmienić, decydując się m.in. na samoregulację w postaci Zasad Dobrych Praktyk Pośredników Finansowych i rozszerzającej je Deklaracji Pośredników Finansowych. Jednocześnie liderzy sektora sami dostrzegają potrzebę pracy nad wzmacnianiem branży, czego dowodem jest tematyka Kongresu, obejmująca również problematykę wizji i idei zrównoważonego rozwoju sektora.

We wspomnianym powyżej badaniu zapytano respondentów o to, czy ufają instytucjom finansowym. W skali zaufania od 1 do 100, dla banków wskaźnik wyniósł 36, firm ubezpieczeniowych – 28, a w stosunku do doradców/pośredników – 24,8. Ponadto w ocenie 71% respondentów pośrednicy „bardziej stawiają na własne korzyści”, 24% badanych uznało, że „zachowują równowagę”, a 5% stwierdziło, że „bardziej stawiają na korzyści obywateli”. Statystyki odnośnie zaufania wobec sektora utrzymują się na podobnym poziomie od kilku lat, co wprost nakazuje podjęcie debaty nad filozofią działania sektorów pośrednictwa i doradztwa finansowego, nad wizją ich rozwoju.

Nadwerężona reputacja branży pośrednictwa w dużej mierze powstaje wskutek doniesień medialnych o nierzetelnych praktykach rynkowych, stosowanych jednak przez względnie małą liczbę podmiotów. To jednak wystarczy do stworzenia swoistej reguły w prezentowaniu opinii o większości. – Z pokorą trzeba stwierdzić, iż organizacje samorządowe nie były w stanie przełamać bierności dużej grupy pośredników, którzy nie angażują się w działalność samorządu. Ta sama bierność dużej części środowiska nie pozwoliła na efektywne monitorowanie praktyk rynkowych i w jego efekcie rugowanie nierzetelnych praktyk części środowiska. Bardzo ograniczone możliwości ma organizacja samorządowa, taka jak KPF w odniesieniu do firm, które nie są członkami organizacji samorządowych – mówi Andrzej Roter, dyrektor generalny KPF.

Zadanie ustanowienia wysokich standardów postępowania w relacjach z klientami mają zrealizować wspomniane Zasady Dobrych Praktyk, przyjęte do bezwzględnego stosowania przez firmy członkowskie KPF i weryfikowane przez obligatoryjny coroczny audyt etyczny oraz monitorowane przez Komisję Etyki. Uzupełniającą rolę ma spełnić dobrowolna Deklaracja Pośredników Finansowych, wskazująca na potrzebę kierowania się odpowiedzialnością społeczną zarówno na etapie tworzenia strategii, jak i w trakcie działalności operacyjnej.
- Budowanie zaufania do branży jest jednym z naszych największych wyzwań. Dlatego takie inicjatywy samoregulujące, jak Deklaracja Pośredników Finansowych są konieczne, ponieważ przypominają nam o tym, co jest ważne i czyje dobro powinniśmy mieć przede wszystkim na względzie – podkreśla Artur Nowak-Gocławski z ANG Spółdzielni Doradców Kredytowych, jednego z sygnatariuszy Deklaracji.

W parze z działaniami samoregulacyjnymi toczą się prace legislacyjne, które staną się źródłem wielu nowych obowiązków dla sektora pośrednictwa. W wyniku wdrożenia choćby przepisów dyrektywy o kredycie hipotecznym pośrednicy zostaną objęci nadzorem KNF, co w dłuższej perspektywie zwiększy efektywność monitorowania praktyk rynkowych sektora. Można zakładać i taki efekt implementacji tych przepisów, iż poprawi się przeciętny standard świadczonych usług. Nadto, jeśli nowe przepisy zostaną dobrze wykorzystane przez UOKiK do stawianych przed tymi przepisami celów, bardzo ostre narzędzia do eliminowania nierzetelnych praktyk dostarczy wdrożenie zmian do ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Czy jednak twarde prawo, właśnie wdrażane do polskiego porządku prawnego, automatycznie i skutecznie podniesie poziom zaufania do sektora, zmieniając niekorzystne o nim opinie publiczne i klimat rysowany przez media? – Jestem przekonany, że potrzeba jest otwartej debaty przedstawicieli rynku pośrednictwa i doradztwa finansowego na temat wizji rozwoju tego sektora, na temat wartości, jakie w codziennej praktyce winny być respektowane, na temat etosu zawodowego i współpracy oraz solidarności w eliminowaniu nierzetelnych praktyk – przekonuje Andrzej Roter. – Kongres będzie doskonałą okazją do podjęcia nawet tak trudnych tematów. Czas szybkiego wzrostu rynku consumer finance to dobry moment na taką debatę. Jednocześnie rosnąca pozycja organizacji konsumenckich i świadomość siły samych konsumentów, potrafiących się skutecznie organizować dla obrony własnych interesów, stawia sektor finansowy co do zasady w całkowicie nowej sytuacji – dodaje.

Debata kongresowa ma też pozwolić na precyzyjne ustalenie, jakie są rekomendacje dostawców produktów finansowych, z którymi współpracują pośrednicy – ubezpieczyciele, pożyczkodawcy, przedstawiciele faktoringu i branży leasingowej – dla poprawy jakości współpracy.

Patronat honorowy nad I Kongresem Pośrednictwa Finansowego objęły Związek Banków Polskich, Związek Polskiego Leasingu, Polska Izba Pośredników Ubezpieczeniowych i Finansowych, Główny Urząd Statystyczny.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: KPF)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.