Aktualności

KPF: Andrzej Roter i Marcin Czugan w składzie pierwszego zarządu

Rada nadzorcza Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (Komitet Konferencji) wybrała zarząd pierwszej kadencji. Jego prezesem został Andrzej Roter, pełniący dotąd funkcję dyrektora generalnego KPF, a Marcin Czugan, dotychczasowy dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego objął funkcję wiceprezesa. Wybór zarządu na kadencję obejmującą lata 2016-18 został dokonany zgodnie z brzmieniem nowego statutu, uchwalonego podczas tegorocznego XVII Walnego Zebrania Członków KPF.

– Komitet Konferencji, wybierając pierwszy skład zarządu, miał niezwykle komfortową sytuację – powiedział Artur Nowak–Gocławski, przewodniczący Komitetu. – Kandydatura Andrzeja Rotera i jego wybór na prezesa zarządu były naturalną konsekwencją jego dotychczasowej roli jako dyrektora generalnego KPF oraz uznaniem dla jego wielkiego zaangażowania i wkładu w budowę jednej z najważniejszych organizacji samorządowych w Polsce. Z radością przyjęliśmy też jako Komitet chęć uczestniczenia w pracach zarządu przez Marcina Czugana – osoby, dzięki której KPF stał się tak ważnym partnerem dla wszystkich organizacji, które kształtują ustrój prawny firm finansowych w Polsce – dodał.

Andrzej Roter od 2004 roku pełnił funkcję dyrektora generalnego KPF. Jest współautorem m.in. Zasad Dobrych Praktyk rynku finansowego w Polsce – projektu zainicjowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego. Autor koncepcji programu etycznego w KPF i formuły samorządowego audytu etycznego oraz zasad funkcjonowania Komisji Etyki KPF. Jest też autorem wielu artykułów na temat rynku kredytowego, w szczególności consumer finance. Inicjator i współorganizator kilku cyklicznych projektów badawczych, dostarczających aktualnej i unikalnej wiedzy na temat kilku sektorów rynku finansowego w Polsce. Pomysłodawca stworzenia Barometru Rynku Consumer Finance i Indeksu Należności Polskich Przedsiębiorstw. Członek zarządu Eurofinas (European Federation of Finance House Associations) – europejskiej platformy samorządowej, skupiającej domy finansowe z 17 krajów Unii Europejskiej. W początkach swej kariery zawodowej pracował jako asystent w Instytucie Teorii Ekonomii Uniwersytetu Gdańskiego, z zainteresowaniami badawczymi w obszarze jakości i poziomu życia, zjawiska ubóstwa. Doświadczenie finansowe zyskał w pracy dla Kredyt Banku SA, BRE Banku oraz Best.

– Cieszę się, że pełniąc funkcję prezesa zarządu, będę mógł kontynuować pracę na rzecz rozwoju rynku finansowego, jaką dla KPF rozpocząłem ponad 12 lat temu – powiedział Andrzej Roter. – Dla mnie osobiście bardzo istotne jest to, że w kod genetyczny tej organizacji  jest wpisane budowanie kapitału społecznego, tak ważnego dla stabilnego i zrównoważonego rozwoju rynku usług finansowych w Polsce. Jest to również silne spoiwo samorządowe dla przedsiębiorstw zrzeszonych w KPF, reprezentujących aktualnie siedem sektorów rynku finansowego w Polsce – dodał.

Marcin Czugan to absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego (Prawo i Ekonomia) oraz Uniwersytetu Gdańskiego (podyplomowe studia Prawa Nowych Technologii i Prawa Własności Intelektualnej), a obecnie słuchacz studiów MBA na Politechnice Gdańskiej. Od 2012 roku radca prawny przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Gdańsku. Od 2014 roku pełnił funkcję dyrektora Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF. W styczniu 2015 r. wybrany na przewodniczącego Komitetu Prawno-Politycznego Eurofinas w Brukseli. Członek zespołu roboczego ds. kredytu konsumenckiego EBIC (European Banking Industry Committee) i licznych zespołów roboczych tworzonych przez administrację rządową dla celów wspierania procesu implementacji unijnych aktów prawnych do polskiego porządku prawnego. Mecenas Czugan prowadzi także zajęcia z prawa rynku finansowego dla celów szkoleń zawodowych dla Izby Radców Prawnych w Gdańsku oraz Krajowej Izby Radców Prawnych.

– Powołanie w skład zarządu KPF to dla mnie duży zaszczyt, ale i kolejne wyzwanie, które z satysfakcją podejmę. Z mojego punktu widzenia najistotniejszym kierunkiem działania organizacji jest uczestnictwo w procesie legislacyjnym, zarówno na poziomie polskim, jak i europejskim. KPF pragnie utrzymać status organizacji eksperckiej, która dostarcza merytorycznej wiedzy i właściwie ocenia wpływ nowych regulacji na praktykę biznesową w obszarze rynku finansowego. Fakt, że jesteśmy również obecni w Brukseli podczas dyskusji nad kształtem europejskich aktów prawnych, pozwala nam pozyskać szczegółową wiedzę, którą dzielimy się następnie z projektodawcami podczas implementacji prawa unijnego do naszego porządku prawnego, dbając o interesy polskiego rynku finansowego – powiedział Marcin Czugan.

„Gazeta Ubezpieczeniowa” współpracuje z Konferencją Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce jako partner merytoryczny II Kongresu Pośrednictwa Finansowego, którego organizatorem jest wspomniana instytucja.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.