Aktualności

KNF: Szereg zmian w Metodyce BION za 2017 rok

12 lipca w serwisie internetowym Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) opublikowana została nowa wersja Metodyki BION dla zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji. W porównaniu do oceny za rok 2016 najnowsza metodyka zawiera szereg zmian.

BION za 2017 rok różni się od poprzedniej w trzydziestu jeden obszarach/wskaźnikach. W przypadku ryzyka relacji z klientem dokonano korekty definicji, w ekspozycji na ryzyko związane z niską jakością kredytową zmieniono wskaźnik, uwzględniając m.in. w liczniku wartości środków pieniężnych, depozytów oraz obligacji państwowych zawartych w jednostkach uczestnictwa w przedsiębiorstwach zbiorowego inwestowania (innych niż aktywa dla ubezpieczeń na życie związanych z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym i dla ubezpieczeń na życie, w których świadczenie jest ustalane w oparciu o określone indeksy lub inne wartości bazowe).

Z kolei w korekcie oceny zarządzania dokonano zmiany korekt dotyczących osób nadzorujących funkcje kluczowe i rotacji podmiotu do badania sprawozdania finansowego. W przypadku oceny adekwatności kapitałowej w zakresie ilościowym, wprowadzając korektę do obszaru udziału oczekiwanych zysków z przyszłych składek w dopuszczonych środkach własnych.

Komisja wprowadziła również korekty w ocenie zarządzania poszczególnych modeli biznesowych w odniesieniu do rentowności: kapitałów własnych (w podziale na spółki akcyjne i towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych) i działalności technicznej (jw. z dodatkowym rozbiciem na sektory działalności). Nadzór zmienił też wskaźnik skali odchylenia od planu finansowego w zakresie wyniku finansowego netto. W ocenie ryzyka aktuarialnego usunięto wskaźnik szkodowości na udziale własnym (tylko dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji działu II) i skorygowano wzrost wskaźnika świadczeń na udziale własnym (tylko dla zakładów ubezpieczeń/reasekuracji działu I).

Badanie i Ocena Nadzorcza (BION) zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji jest całościowym procesem wykorzystującym wszelkie dostępne informacje posiadane przez nadzór na temat zakładu ubezpieczeń/reasekuracji, w tym informacje uzyskane w wyniku czynności związanych z licencjonowaniem, analiz zza biurka i czynności kontrolnych na miejscu w zakładzie ubezpieczeń/reasekuracji, jak również z zapytań/ankiet kierowanych do zakładu ubezpieczeń/reasekuracji.

Ocena koncentruje się na istotnych ryzykach i obszarach działalności zakładów. Każdy z nich otrzymuje ocenę ryzyka, będącą wypadkową ocen zagregowanego ryzyka, adekwatności kapitałowej oraz zarządzania. Dokonywana jest nie tylko ocena ilościowa, ale także ocena jakościowa (ekspercka), która uwzględnia specyfikę poszczególnych zakładów i ich produktów, jak również system i proces zarządzania ryzykiem. Ocena jakościowa (ekspercka) uwzględnia takie elementy jak forma działalności poszczególnych zakładów ubezpieczeń/reasekuracji (tuw, spółka akcyjna), etap rozwoju, skala i profil działalności, kanały dystrybucji, co oznacza indywidualne podejście do każdego zakładu (ten sam czynnik może zostać oceniony różnie w zależności od specyfiki zakładu ubezpieczeń/reasekuracji).

Pełna wersja Metodyki BION za 2017 rok jest dostępna pod adresem:
https://www.knf.gov.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: KNF)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.