Aktualności

KNF: Obraz polskiego rynku ubezpieczeń w pierwszej połowie roku

W pierwszej połowie tego roku składka przypisana brutto zakładów ubezpieczeń wyniosła 27,27 mld zł i była o 2,94% (0,82 mld zł) niższa niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. W dziale I nastąpił spadek składki o 17,38%, natomiast dział II odnotował wzrost na poziomie 12,31% – podała Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) w „Raporcie o stanie sektora ubezpieczeń w I półroczu 2016 roku”.

Rynek życiowy zebrał 11,92 mld zł składek brutto, o 17,38% mniej (o 2,51 mld zł) niż rok wcześniej. Spośród grup ubezpieczeń działu I największy spadek składki przypisanej brutto –1,85 mld zł (26,3%) – wystąpił w grupie 3 (ubezpieczenia na życie związane z UFK).

Z kolei rynek majątkowy zebrał 15,35 mld zł składek brutto, o 12,31% (1,68 mld zł) więcej niż przed rokiem. Wzrost przypisu odnotowano w jedenastu grupach ubezpieczeń. Największy miał miejsce w grupie 10 (OC komunikacyjna): o 1,03 mld zł, do 5,03 mld zł, oraz w grupie 3 (AC): o 0,47 mld zł, do wartości 3,21 mld zł. Wzrost składki powyżej 50 mln zł wystąpił w grupie 18 (ubezpieczenia świadczenia pomocy), w grupie 9 (ubezpieczenia pozostałych szkód rzeczowych) oraz w grupie 15 (gwarancja ubezpieczeniowa) – odpowiednio o 94,9 mln zł, 68,29 mln zł i 58,64 mln zł.

Łączne koszty ubezpieczycieli wyniosły 34,67 mld zł. W strukturze kosztów dominowały odszkodowania i świadczenia wypłacone brutto (52,54%) oraz koszty akwizycji i koszty administracyjne (20,27%). W przypadku tych pierwszych łączna wartość wypłat brutto uplasowała się na poziomie 18,21 mld zł (wraz z kosztami likwidacji szkód i windykacji regresów) – o 0,77 mld zł (4,41%) więcej niż na koniec czerwca ub.r.

W I półroczu 2016 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały zysk techniczny na poziomie 1,50 mld zł, co stanowiło spadek o 17,65 proc., tj. o 0,32 mld zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku.

„W I półroczu 2016 r. zakłady ubezpieczeń odnotowały zysk techniczny na poziomie 1,50 mld zł, co stanowiło spadek o 17,65%, tj. o 0,32 mld zł w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Duży spadek zysku technicznego miał miejsce w dziale II ubezpieczeń (pozostałych osobowych i majątkowych), natomiast w dziale I (na życie) odnotowano wzrost zysku. W dziale ubezpieczeń na życie zysk techniczny wyniósł 1,39 mld zł (wzrost o 4,40%, tj. o 0,06 mld zł w stosunku do I półrocza 2015 r.). W dziale ubezpieczeń pozostałych osobowych i majątkowych zysk techniczny wyniósł 0,11 mld zł (spadek o 76,93%, tj. o 0,38 mld zł w stosunku do I półrocza 2015 r.)” – napisano w raporcie.

Najwyższą stratę odnotowano w grupie 10 (komunikacyjne polisy OC). Uplasowała się ona na poziomie -0,61 mld zł i zwiększyła się w stosunku do I półrocza 2015 r. o 0,28 mld zł.

„Wynik finansowy netto sektora ubezpieczeń w okresie II kwartałów 2016 r. wyniósł 2,26 mld zł i spadł o 35,12%, tj. o 1,22 mld zł w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r. Wynik finansowy netto działu I wyniósł 1,13 mld zł i w porównaniu z I półroczem 2015 r. spadł o 33,39%. Wynik finansowy netto działu II osiągnął wartość 1,13 mld zł i w odniesieniu do I półrocza 2015 r. spadł o 36,76%” – podano w raporcie.

Koncentracja sektora ubezpieczeń działu I W dziale I udział 5 największych zakładów ubezpieczeń na koniec I półrocza 2016 roku wyniósł 58,56%. Lider sektora życiowego – PZU Życie – kontrolował 33,46% rynku mierzonego wielkością przypisu składki. Za jego plecami uplasowały się kolejno Aviva (7,97%), MetLife (6,43%), Nationale-Nederlanden (5,45%) i Open Life (5,25%)

Z kolei w sektorze non-life pierwsza piątka kontrolowała 70,41% rynku. Liderem był PZU SA z udziałem na poziomie 34,26%, przed Ergo Hestią (13,25%), Wartą (12,55%), Allianz (5,86%) i Generali (4,48%).
Cały raport jest dostępny pod adresem:
http://www.knf.gov.pl/...
AM, news@gu.com.pl
(źródło: KNF)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.