Aktualności

KNF: Można przeznaczyć cały zysk na dywidendę. Ale nie bezwarunkowo

15 stycznia Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) jednogłośnie przyjęła stanowisko w sprawie założeń polityki dywidendowej zakładów ubezpieczeń i reasekuracji w obecnym roku. Stanowisko KNF przewiduje m.in., że po spełnieniu określonych warunków ubezpieczyciele i reasekuratorzy mogą przeznaczyć nawet cały zysk za rok 2018 na wypłatę dywidendy.

W swoim stanowisku Komisja zaleciła, aby premię dla akcjonariuszy wypłaciły jedynie te zakłady, które spełnią łącznie cztery kryteria. Są to: ocena ryzyka w ramach BION (badanie i ocena nadzorcza) za rok 2017 na poziomie dobrym (1,00) lub zadowalającym, brak wykazania niedoboru środków własnych na pokrycie wymogów kapitałowych w poszczególnych kwartałach ubiegłego roku*, wielkość środków własnych bez odliczenia przewidywanych dywidend na poziomie co najmniej 175% wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów z działu I oraz co najmniej 150% dla firm z działu II wysokości wymogów kapitałowych dla zakładów prowadzących działalność w dziale II (wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.). Ponadto towarzystwa te nie mogły być objęte w ub.r. krótkoterminowym planem finansowym lub naprawczym**.

Nadzór zalecił, aby towarzystwa spełniające wszystkie cztery kryteria ograniczyły wypłatę dywidendy do 75% wysokości zysku wypracowanego w 2018 r., przy czym pokrycie wymogów kapitałowych dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, powinno utrzymywać się na poziomie co najmniej 110%. Jednocześnie jednak Komisja dopuściła możliwość wypłaty dywidendy równą całemu wypracowanemu w ubiegłym roku zyskowi (co oznacza, iż nie dopuszcza się wypłaty z pozostałych elementów kapitałów własnych). Postawiła jednak warunek: pokrycie wymogów kapitałowych po odliczeniu od środków własnych przewidywanych dywidend na dzień 31 grudnia 2018 r. oraz dla kwartału, w którym wypłacono dywidendę, będzie na poziomie co najmniej 175% dla zakładów prowadzących działalność w dziale I oraz co najmniej 150% dla zakładów z działu II. KNF podkreśliła ponadto, że ubezpieczyciele i reasekuratorzy spełniający wspomniane kryteria przy podejmowaniu decyzji w sprawie wysokości dywidendy powinni uwzględnić dodatkowe potrzeby kapitałowe w perspektywie dwunastu miesięcy od momentu zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 rok, wynikające m.in. ze zmian w otoczeniu rynkowym i prawnym.

***

*Rozumianego jako maksimum z minimalnego wymogu kapitałowego (MCR) oraz kapitałowego wymogu wypłacalności (SCR).
**O których mowa w art. 312 i 313 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: KNF)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.