Aktualności

KNF chce jawności prowizji, UOKiK mówi o zakazie

Instytucje państwowe biorące udział w procesie konsultacji projektu ustawy o dystrybucji ubezpieczeń chcą wprowadzenia daleko idących regulacji dotyczących wynagradzania  pośredników ubezpieczeniowych. Z zakazem pobierania prowizji od ubezpieczycieli włącznie. W stanowisku podpisanym przez Marka Chrzanowskiego, przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego KNF zaproponowała uzupełnienie regulacji dotyczących obowiązków informacyjnych o przepis zobowiązujący dystrybutorów produktów ochronnych do informowania klientów o wysokości prowizji za zawarcie lub obsługę umowy ubezpieczenia. Obecny projekt przewiduje jedynie poinformowanie klienta o charakterze wynagrodzenia pobieranego przez dystrybutora. W ocenie KNF jawność wynagrodzeń ułatwi ograniczenie misselingu oraz będzie miało pozytywny wpływ na poziom jakości obsługi pośrednika. Zdaniem Komisji jawność wysokości wynagrodzenia „skłoni pośrednika do wykazania, że produkt oferowany przy wyższej prowizji jest dla klienta lepszy od pozostałych. Taki proces będzie się wiązał z koniecznością dokonania analizy produktu i wykazania najważniejszych jego parametrów (m.in. zakresu ochrony, wyłączeń, klauzul dodatkowych, ceny)”. KNF jest też zdania, że wprowadzenie jawności prowizji wpłynie także na zwiększenie poziomu wiedzy klienta odnośnie do kształtu produktu oraz świadomości kupującego „co do zaspokojenia potrzeby ochrony ubezpieczeniowej”. Nadzór ocenia, że „konieczność ujawniania wynagrodzenia, wraz z innymi elementami prokonsumenckimi istniejącymi lub wprowadzanymi na rynek ubezpieczeniowy (…) pozwoli na podniesienie kultury podaży usługi ubezpieczeniowej”. KNF uważa też, że jawność wynagrodzeń będzie miało pozytywny wpływ na jakość usług pośrednictwa poprzez uzupełnienie oferty o wartość dodaną. „Pośrednik, przekonując klienta do zakupu ubezpieczenia z wyższą prowizją, będzie przymuszony dołożyć dodatkową usługę legitymującą wyższą prowizję. Dzięki temu klient uzyska wartość dodaną w postaci opieki posprzedażowej, monitoringu ryzyka, pomocy przy odnowieniu, asysty przy likwidacji szkody, itp.”. KNF dodała też, że jej propozycja wpisuje się w trend ochrony konsumenta. Komisja przytoczyła tu jako przykład dyrektywę w sprawie konsumenckich umów o kredyt związany z nieruchomościami mieszkalnymi (2014/17/UE). Akt ten zobowiązuje pośredników kredytowych do informowania konsumentów o wysokości prowizji otrzymanej od kredytodawcy. Na tę samą dyrektywę, a konkretnie na jej implementację do polskiego porządku prawnego, powołał się w swojej opinii Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z tą różnicą, że UOKiK chciałby, aby ustawodawca zastanowił się, czy nie skopiować z zapisów przyjętej już przez rząd ustawy o kredycie hipotecznym i nadzorze nad pośrednikami kredytowymi regulacji zakazującej pobierania prowizji – w tym przypadku od ubezpieczycieli. Zdaniem Urzędu taki zakaz mógłby doprowadzić do wyeliminowania sytuacji „w których pośrednicy przedstawialiby jako najkorzystniejszą ofertę tego ubezpieczyciela, od którego otrzymają najwyższe wynagrodzenie”. Zdaniem UOKiK „należy zatem zasygnalizować, czy nie uznać za uzasadnione, aby powyższy mechanizm chroniący w większym stopniu konsumenta, wprowadzić także w odniesieniu do prowizji pośredników ubezpieczeniowych. Wydaje się, iż przyczyniłoby się to do spójności systemowej rozwiązań przyjętych w obu obszarach” – czytamy w stanowisku Urzędu podpisanym przez Dorotę Karczewską, wiceprezes UOKiK. Artur Makowiecki news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.