Aktualności

IKZE wkrótce mogą wyprzedzić IKE

Liczba rachunków, wartość zgromadzonych aktywów, wielkość średniej wpłaty – praktycznie we wszystkich pozycjach Indywidualne Konta Emerytalne (IKE) górują nad Indywidualnymi Kontami Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE). Te proporcje mogą jednak wkrótce ulec zmianie. Wśród najmłodszych oszczędzających w III filarze popularność IKZE jest bowiem zdecydowanie większa od tej, którą cieszą się IKE – takie wnioski płyną z opracowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego podsumowania pierwszej połowy roku na rynku IKE i IKZE.

Z danych zebranych przez KNF wynika, że na dzień 30 czerwca tego roku IKE posiadało 867,8 tys. osób (838,2 tys. rok wcześniej), co stanowiło 5,4% liczby osób pracujących. Wartość tego rynku mierzona wartością zgromadzonych aktywów wyniosła 6 mld zł (+8,9% r/r). Najwięcej aktywów – 2,1 mld zł – zgromadzono w ramach rachunków prowadzonych przez ubezpieczycieli. W ciągu 6 miesięcy 2016 r. przybyło 35,7 tys. nowych kont – o 200 szt. więcej niż w tym samym okresie 2015 r.

Zdecydowanym liderem w tej kategorii były fundusze inwestycyjne, w których założono aż 21,9 tys. IKE, zaś na przeciwległym biegunie znalazły się dobrowolne fundusze emerytalne z 700 nowymi rachunkami.

Spada liczba aktywnych kont16 tys. osób zamknęło IKE w związku z całkowitym zwrotem środków (+6,1% r/r), najwięcej – 8,5 tys. – w firmach ubezpieczeniowych. 4,8 tys. osób, o jedną dziesiątą więcej niż przed rokiem, zrealizowało wypłatę środków z konta. Najwięcej (po 2,1 tys.) w zakładach ubezpieczeń i funduszach inwestycyjnych. Zdecydowana większość wypłat (97,1%) była realizowana w formule jednorazowej (97,8% w I półroczu 2015 r.), a z możliwości wypłaty środków w ratach skorzystało 2,9% wypłacających środki z IKE (2,2% rok wcześniej). Wskaźnik liczby kont, na które dokonywano wpłat do liczby ogółem funkcjonujących IKE zmniejszył się z 25,9% przed rokiem do 24,4% na koniec czerwca tego roku.

Średnia wpłata na rachunek wyniosła 2,4 tys. zł i utrzymała się na identycznym poziomie jak w I poł. ub.r. Najwyższą średnią odnotowano w podmiotach prowadzących działalność maklerską (8,1 tys. zł). Na przeciwległym biegunie znaleźli się ubezpieczyciele z przeciętną wpłatą wynoszącą 1,5 tys. zł,
Średnio ok. 7 tys. zł na rachunkuWartość przeciętnego stanu rachunku wyniosła 6,9 tys. zł (+0,3 tys. zł r/r). Jeśli chodzi o najwyższy i najniższy stan, to i w tym przypadku najlepszym wynikiem legitymowały się podmioty prowadzące działalność maklerską – 37,8 tys. zł (33,5 tys. zł przed rokiem), a najsłabszym – ubezpieczyciele (3,7 tys. zł vs 3,5 tys. zł).

Wpływy do IKE wyniosły 572,8 mln zł (-58,9 mln zł r/r), z czego składki to 512,3 mln zł (-1,8 mln zł r/r), a 60,6 mln zł to wypłaty transferowe z pracowniczych programów emerytalnych (-57,1 mln zł r/r). Z kolei wypływy z rachunków osiągnęły poziom 221,3 mln zł (-24 mln zł r/r), z czego wypłaty to 74,8 mln zł (+15,5 mln zł r/r), zwroty 146,1 mln zł (+8,6 mln zł r/r), a 389 tys. zł to wypłaty transferowe do PPE (318 tys. zł). Wpłaty netto w IKE, czyli wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty kwot, wyniosły 351,5 mln zł (-83 mln zł r/r).

Ubezpieczyciele prowadzą ponad połowę IKZEJeśli zaś chodzi o IKZE, to na koniec pierwszej połowy obecnego roku takie konto posiadało 613,9 tys. osób (554,6 tys. w analogicznym okresie ub.r.), co stanowiło 3,8% liczby osób pracujących. Półroczna wartość tego rynku mierzona wielkością aktywów wyniosła 764,1 mln zł (+94,7% r/r). Najwięcej aktywów – 317,4 mln zł – zgromadzono na rachunkach prowadzonych przez ubezpieczycieli. W ciągu 6 miesięcy 2016 r. powstało 26,6 tys. nowych kont, o 11,4 tys. mniej niż w I połowie 2015 r. Najwięcej IKZE założono w funduszach inwestycyjnych (14,2 tys.), a najmniej w podmiotach prowadzących działalność maklerską (0,4 tys.).
Najmłodsi wolą IKZEWskaźnik liczby rachunków, na które dokonywano wpłat do liczby ogółem funkcjonujących kont wyniósł 16,6% (13,7% przed rokiem). Wysokość średniej wpłaty na IKZE wyniosła 1,7 tys. zł (+0,3 tys. zł). Najwyższą wartość średniej wpłaty – 4,3 tys. zł – odnotowano w bankach. Najniższą – w zakładach ubezpieczeń (1,1 tys. zł). Wartość przeciętnego stanu rachunku wyniosła 1,2 tys. zł (+0,5 tys. zł). Najwyższą średnią miały IKZE w podmiotach prowadzących działalność maklerską (8 tys. zł), a najniższą – w firmach ubezpieczeniowych (0,7 tys. zł). Wpłaty netto na konta, czyli wpłaty nowych środków pomniejszone o wypłaty i zwroty kwot wyniosły w I półroczu 2016 r. 158,1 mln zł (+62,4 mln zł r/r).

Z raportu KNF wynika ponadto, że we wszystkich grupach wiekowych, poza segmentem osób do 30 lat, funkcjonuje więcej kont IKE niż IKZE (łącznie 52,8%, odpowiednio: 841,4 tys. i 550,6 tys.). W grupie osób w wieku do 30 lat jest z kolei ponad 2-krotnie więcej kont IKZE niż IKE (63,3 tys. tych pierwszych i 26,4 tys. IKE drugich).
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.