Aktualności

Grupa PZU znów będzie zwalniać

Za dwa tygodnie rozpocznie się kolejna tura restrukturyzacji zatrudnienia w Grupie PZU. Proces obejmie prawie 2 tysiące osób.

W opublikowanym 9 marca komunikacie ubezpieczyciel podał, że według jego planów restrukturyzacja zatrudnienia w PZU SA i PZU Życie potrwa od 24 marca do 18 grudnia. Proces ma objąć do 1944 osób. Szacowana redukcja zatrudnienia dotyczyć będzie do 956 pracowników obu towarzystw z różnych grup zawodowych. – Proces zmiany, jaka nas czeka, związany jest z przyjętą i realizowaną Strategią Grupy PZU na lata 2016-2020. Ważne jest dla mnie, aby był on przeprowadzony w sposób jak najmniej dotkliwy i zapewnił zwalnianym pracownikom istotną pomoc – powiedział Bartłomiej Litwińczuk, członek zarządu PZU.

Zarządy PZU SA i PZU Życie przekazały do właściwego powiatowego urzędu pracy informacje o wszczęciu procedury zwolnień grupowych, oraz zwróciły się do związków zawodowych o przystąpienie do prac nad porozumieniami w sprawie zwolnień. Po zakończeniu konsultacji ze związkowcami zostanie podana ostateczna liczba pracowników objętych restrukturyzacją oraz związane z nią koszty i oszczędności.

- Liczę, że wypracowane porozumienie ze związkami zawodowymi działającymi w PZU uwzględni oczekiwania każdej ze stron. Nadchodzący czas będzie także dużym wyzwaniem dla naszych menadżerów. Zależy mi na tym, aby w tym trudnym okresie byli szczególnie wrażliwi i uważni oraz wspierali członków swoich zespołów – zaznaczył Bartłomiej Litwińczuk.

Jednak negocjacje ze związkami nie musza być łatwe. Swój sprzeciw wobec planowanych zwolnień już wyraziła Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” w PZU SA. „Praktyka ta (zwolnień – AM) jest sprzeczna z ideami i celami, jakimi kieruje się „Solidarność”. Przede wszystkim są nimi ochrona praw pracowniczych, w tym prawa do pracy i godziwej płacy, a w efekcie tego godziwego życia. Mając powyższe na uwadze, składamy na ręce Zarządu swój protest z jednoczesną propozycją natychmiastowych negocjacji mających na celu zminimalizowanie zwolnień i wypracowanie jak najlepszego pakietu odpraw” – czytamy w komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej organizacji zakładowej „Solidarności” podpisanym przez przewodniczącą KZ, Joannę Ratajczak.

Obciążenia finansowe z tytułu wypłaty świadczeń na rzecz zwalnianych w związku z restrukturyzacją zatrudnienia zostały oszacowane w budżetach PZU SA i PZU Życie na 2017 rok i zostaną ujęte w jednostkowych rocznych sprawozdaniach finansowych oraz w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej PZU za rok 2017.

- Naszym celem jest zapewnienie pracownikom objętym zwolnieniami korzystniejszych warunków odejścia, niż gwarantują to przepisy prawa. Oprócz odpraw gwarantowanych, wynikających z ustawy o zwolnieniach grupowych, chcemy także wypłacić dodatkową odprawę. Otrzymają ją ci pracownicy, którzy zawrą porozumienie o rozwiązaniu umowy o pracę. To jednak nie wszystko. Każda osoba objęta procesem zwolnień grupowych będzie miała możliwość skorzystania ze specjalnie przygotowanego programu outplacmentowego. Wszystko to po to, aby oprócz wsparcia finansowego zapewnić naszym pracownikom jak najszybszy powrót na rynek pracy – powiedziała Magdalena Kurpiewska, dyrektor biura zarządzania kadrami PZU.

Ostatni raz PZU przeprowadzał restrukturyzację zatrudnienia w 2015 roku. Proces trwał od 4 maja do 2 czerwca. Zgodnie z porozumieniem ze związkami zawodowymi łączna liczba pracowników w PZU SA i PZU Życie objętych zmianami (zmiana warunków pracy i zwolnienia) miała wynieść maksymalnie 350 osób, przy czym w liczbie tej zawierają się osoby, które zatrudnione są na część etatu u obu pracodawców.  Rozwiązanie umowy o pracę w skali obu spółek miało objąć do 152 osób. Była to kontynuacja działań w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, prowadzonych corocznie od 2009 r.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.