Aktualności

Grupa PZU zbiera coraz więcej składek

Wzrost przypisu składki, spadek zysku, dobre wyniki z działalności inwestycyjnej, utrzymywanie dyscypliny kosztowej – to najbardziej charakterystyczne rezultaty Grupy PZU, uzyskane w ciągu 3 kwartałów 2016 roku.

- Po trudnej pierwszej połowie roku, kiedy mieliśmy do czynienia z presją na wynik inwestycyjny oraz  wysokimi wypłatami odszkodowań z ubezpieczeń rolnych, w III kw. br. powróciliśmy do znacznie wyższej rentowności mierzonej zyskiem netto. Zarobiliśmy 649 mln zł – to prawie tyle, ile w całym pierwszym półroczu. Jeżeli na rynki finansowe powróci przewidywalność, to w kolejnych okresach powinniśmy bardziej odczuć efekt rosnącej składki i redukcji kosztów w działalności ubezpieczeniowej, co pozwala bardziej optymistycznie patrzeć na cały bieżący rok – powiedział Michał Krupiński, prezes PZU SA.

„Regularny” rekord w biznesie życiowym- Udaje nam się zwiększać udziały rynkowe. Osiągnęliśmy rekordowe 45% udziału w rynku ubezpieczeń na życie ze składką okresową. Rentowność ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych pozostaje na bardzo wysokim poziomie. W trzecim kwartale poprawiliśmy marżę zysku operacyjnego w tym segmencie do 24,4%. W ubezpieczeniach komunikacyjnych, pomimo wzrostu składek, musimy jeszcze trochę poczekać na poprawę wyników. W tym aspekcie silna dyscyplina kosztowa może być kluczem do oferowania naszym klientom w Polsce rozwiązań atrakcyjnych cenowo, pomimo znacznych podwyżek cen na rynku. Dlatego cieszy konsekwentna poprawa wskaźników kosztów administracyjnych. Na koniec III kwartału br. wskaźnik kosztów administracyjnych dla polskich spółek ubezpieczeniowych spadł o 0,7 pp. r/r do 7,7% - podkreślił Tomasz Kulik, CFO PZU.

Przypis wyższy o prawie jedną dziesiątąDziewięciomiesięczny przypis składki Grupy PZU wyniósł 14 706,3 mln zł – o 9,2% więcej niż w analogicznym okresie 2015 roku (13 461,28 mln zł). Firma tłumaczy, że jest to efekt wyższej o 946,1 mln zł sprzedaży w segmencie klienta masowego. O 245,8 mln zł wzrósł też przypis w segmencie korporacyjnym, głównie w „komunikacji”. Innym czynnikiem wpływu był wzrost sprzedaży w segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (o 68,1 mln zł), szczególnie w obszarze zdrowotnym.

Inwestycyjny skok w górę Wynik netto z działalności inwestycyjnej wyniósł 2702,9 mln zł, wobec 1410,1 mln zł w analogicznym okresie ub.r. (+91,7%). Według PZU wysoki wzrost to przede wszystkim efekt uwzględniania działalności prowadzonej przez sektor bankowy (m.in. przychodów odsetkowych, w tym od kredytów oraz wyniku handlowego) na skutek rozpoczęcia konsolidacji Alior Banku. Z wyłączeniem działalności bankowej poziom dochodów z działalności lokacyjnej był niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku głównie na skutek niższej wyceny pakietu akcji Grupy Azoty z portfela aktywów długoterminowych. Efekt ten został częściowo skompensowany wyższą wyceną odsetkowych instrumentów finansowych (korzystniejsza sytuacja na rynku długu przy wyższym poziomie aktywów w portfelu).

Ubezpieczyciel zwrócił uwagę na znaczącą poprawę wyniku inwestycyjnego w samym III kwartale – 673,6 mln zł (bez działalności bankowej). To prawie dwukrotnie więcej niż w pierwszym półroczu obecnego roku i znacznie lepiej niż na koniec września ub.r. (135,2 mln zł po wyłączeniu sprzedaży udziałów PZU Litwa mającej 165,5 mln zł dodatniego wpływu na wynik inwestycyjny). Istotna poprawa wyniku jest związana w szczególności z wyższą wyceną na portfelach akcyjnych.

Dotowane polisy podniosły wartość wypłatWartość netto odszkodowań i świadczeń oraz przyrostu rezerw Grupy PZU wyniosła 9771,3 mln zł – o 7,6% więcej niż przed rokiem (9079,66 mln zł). Do zmiany wartości w tej pozycji w głównej mierze przyczynił się wzrost wypłat z masowych ubezpieczeń pozostałych szkód rzeczowych, przede wszystkim dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych (wzrost szkodowości w tej gałęzi polis spowodował pogorszenie rentowności całego segmentu masowego), oraz w komunikacyjnych OC.

Dyscyplina kosztowaKoszty administracyjne ukształtowały się na poziomie 1884,1 mln zł względem 1194 mln zł rok wcześniej (+57,8%). PZU tłumaczy, że wzrost był spowodowany przede wszystkim rozpoczęciem konsolidacji Alior Bank. To przedsięwzięcie podniosło koszty o 757,7 mln zł. Firma podkreśliła, że jednocześnie udało się osiągnąć pozytywny efekt w segmentach działalności ubezpieczeniowej w Polsce w związku z utrzymywaniem wysokiej dyscypliny kosztowej. Z kolei koszty akwizycji wzrosły o 176,3 mln zł r/r. To efekt wyższej sprzedaży.

Spadek zarobkówZysk brutto Grupy PZU uplasował sie na poziomie 1957,9 mln zł. Rok wcześniej zakład zarobił 2279,8 mln zł, co oznacza roczny spadek o 14,1%. Z kolei zysk netto rzędu 1508,02 mln zł był niższy o 17,7% zł od wyniku uzyskanego przed rokiem (1832,39 mln zł). Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 1308,5 mln zł (1832,5 mln zł w ub.r.,-28,6% r/r). PZU podkreślił, że z wyłączeniem dwóch kluczowych zdarzeń jednorazowych (odszkodowania w ubezpieczeniach rolnych oraz wynik na sprzedaży PZU Litwa) wynik netto osiągnął poziom porównywalny z 2015 rokiem.

ROENa dzień 30 września 2016 r. skonsolidowane kapitały własne osiągnęły wartość 16 267,8 mln zł i ukształtowały się na poziomie wyższym w porównaniu do końca 2015 roku (+7,6% r/r). Wzrost dotyczył udziałów niekontrolujących, które m.in. w związku z emisją akcji przez Alior Bank. Grupa PZU osiągnęła zwrot z kapitałów własnych na poziomie 13,8%. Wskaźnik ROE (uroczniony) był niższy o 5,3 pp. niż w poprzednim roku.

Wypłacalność wg Solvency II
Według stanu na koniec I półrocza 2016 roku oszacowany wskaźnik wypłacalności (liczony wg formuły standardowej Solvency II) wyniósł 256,3%.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.