Aktualności

Grupa PZU: Rekord sprzedaży kwartalnej

Rekordowy przypis kwartalny, widoczny wzrost zysku, wysoki poziom rentowności w biznesie majątkowym – to najbardziej charakterystyczne elementy podsumowania wyników finansowych Grupy PZU w pierwszym kwartale obecnego roku.

- Wyniki I kwartału to dowód realizacji przyjętej i ogłoszonej przez nas strategii na lata 2017-2020.  Wypracowaliśmy rekordowy przypis składki w tym kwartale, równocześnie znacząco zwiększając wynik netto. Należy szczególnie podkreślić bardzo duże wzrosty w obszarze inwestycji, gdzie wynik jest wyższy o ponad 50%, a także 46% wzrost liczby klientów w obszarze ubezpieczeń zdrowotnych.  Pokazuje to, że Grupa PZU ma solidne fundamenty i bardzo dobre perspektywy na cały 2019 r. – powiedział Paweł Surówka, prezes PZU SA.

- Oprócz działań skupionych na rentownym wzroście i budowie wartości grupy dla akcjonariuszy, w pierwszym kwartale tego roku konsekwentnie realizowaliśmy projekty z obszarów innowacji i nowych technologii. Pozwoliło nam to na wdrożenie do sprzedaży naszego produktu z urządzeniem  PZU GO, co ogłosiliśmy na początku bieżącego kwartału. Równie dużo wysiłków poświęciliśmy na budowę oferty na rynku PPK – dodał.

Niezły kwartał „życiówki”Na koniec marca 2019 r. PZU legitymował się przypisem składki brutto (wg MSSF) na poziomie 5901 mln zł – o 1,2% wyższym od uzyskanego rok wcześniej (5831 mln zł). To najwyższy wynik sprzedażowy uzyskany przez ubezpieczyciela w I kw. Przypis PZU Życie (wg PSR) wyniósł 2070 mln zł – o 0,42% mniej niż rok wcześniej (2079 mln zł). W segmencie ubezpieczeń na życie zakład uzyskał stabilny poziom biznesu w ubezpieczeniach grupowych przy wzroście rentowności rok do roku o 0,2 pp. Udziałem towarzystwa był wzrost rentowności w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych w efekcie stale rosnącego portfela, w tym zdrowotnych oraz zmiany miksu w grupie produktów indywidualnie kontynuowanych z niższym jednostkowym kosztem tworzenia rezerw na przyszłe wypłaty świadczeń oraz wyższy wynik na ubezpieczeniach indywidualnych w efekcie rosnącego portfela wysokomarżowych ubezpieczeń ochronnych, w tym bankowych.

- Cieszy nas kolejny bardzo dobry kwartał dla Grupy PZU. Warto podkreślić zaangażowanie naszych pracowników i współpracowników w osiąganie wysoko postawionych celów. Z perspektywy szczególnie bliskich mi ubezpieczeń na życie bardzo istotny jest wzrost składki okresowej PZU Życie – szybszy niż w przypadku innych graczy na rynku. Nasz udział w kluczowym rynku składki okresowej pozostał na bardzo wysokim poziomie 45,9% w 2018, a rentowność ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych wyniosła 16,8% – powiedział Roman Pałac, prezes PZU Życie.

Wysoka rentowność „majątku”Z kolei PZU SA zebrał 3729 mln zł składek – o 1,06% mniej niż przed rokiem (3769 mln zł). Ogólnie w biznesie majątkowym PZU uzyskał wzrost składki w NNW i korporacyjnych ubezpieczeniach komunikacyjnych. Zakład zwiększył też sprzedaż w spółkach zagranicznych (głównie w ubezpieczeniach komunikacyjnych).  Wynik techniczny w dziale II uplasował się na poziomie 358 mln zł. Rok wcześniej było to 395 mln zł (-9,37% r/r). Mimo to polskie spółki majątkowe Grupy PZU uzyskały wysoką rentowność w ubezpieczeniach majątkowych – wskaźnik mieszany uplasował się na poziomie 87%. Zysk netto ubezpieczyciela wzrósł z 976 mln zł w I kw. ub.r. do 1012 mln zł na dzień 31 marca 2019 r. (+3,69% r/r). Mimo wyższych obciążeń BFG zysk netto jednostki dominującej wzrósł z 627 mln zł do 747 mln zł (+19,1% r/r), co przełożyło się na istotny wzrost rentowności kapitałów własnych.

Udziałem firmy był niższy wynik na ubezpieczeniach w segmencie klienta korporacyjnego, w efekcie wyższej szkodowości portfela ubezpieczeń od ognia i innych szkód rzeczowych oraz spadku rentowności OC posiadaczy pojazdów mechanicznych. Częściowo rekompensował to wzrost rentowności w segmencie masowym, wynikający z lepszego wyniku w „komunikacji” częściowo niwelowanego spadkiem rentowności w ubezpieczeniach majątkowych (wyższy poziom szkód powodowanych przez pożary i porywisty wiatr).

Pierwszy kwartał był udany dla PZU Zdrowie. Spółka zawarła o 46% umów więcej niż w analogicznym kwartale ubiegłego roku.

- Nasze wysiłki  kierowaliśmy też niezmiennie na bardzo mocny wzrost oraz poprawę jakości obsługi klientów, co osiągamy między innymi dzięki automatyzacji procesów i zastosowaniu najnowocześniejszych narzędzi. Naszym klientom możemy zaoferować szeroką ofertę opieki zdrowotnej. W marcu ogłosiliśmy chęć akwizycji Falck Centra Medyczne oraz NZOZ Starówka, na co otrzymaliśmy zgodę UOKiK w maju tego roku. Zakup ogólnopolskiej sieci istotnie poszerza rozmiar infrastruktury medycznej PZU Zdrowie, która od kilku lat nabywa i buduje centra medyczne pod własną marką. PZU Zdrowie jest operatorem medycznym posiadającym własną sieć, do której po uwzględnieniu transakcji Falck należy 97 placówek. Ponadto współpracuje z ponad 2100 placówkami partnerskimi w 550 miastach w Polsce oraz 50 szpitalami i ponad połową aptek w kraju – wyliczył Roman Pałac.

Wysoki wynik z inwestycjiWynik netto PZU na działalności inwestycyjnej wzrósł z 2219 mln zł do 3021 mln zł (+36,14% r/r). To efekt wyższego wyniku na notowanych instrumentach kapitałowych w szczególności ze względu na lepszą koniunkturę na GPW.

- Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników Grupy PZU, które zostały osiągnięte pomimo presji cenowej w ubezpieczeniach majątkowych. Po stronie ubezpieczeniowej nadal realizowaliśmy wysokie marże ze wskaźnikiem mieszanym 87%. W ramach działalności inwestycyjnej na portfelu głównym zrealizowaliśmy ponadprzeciętną stopę zwrotu na poziomie 4,5%, czyli 2,7 pp. powyżej stopy wolnej od ryzyka. Przełożyło się to na wzrost wyniku zrealizowanego na segmencie pozabankowym o 30% r/r – powiedział Tomasz Kulik, CFO Grupy PZU.

Przez pierwsze trzy miesiące obecnego roku ubezpieczyciel wypłacił 3958 mln zł odszkodowań i świadczeń – o 9,16% więcej niż w tym samym okresie 2018 r. (3626 mln zł). Zarząd firmy zarekomendował Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy wielkości 2,8 zł na akcję, co implikuje jej stopę na poziomie 6,8%.

- Rośnie liczba klientów i skala działalności przy zachowaniu wysokiej dyscypliny zarówno po stronie kosztów administracyjnych, jak i kosztów akwizycji, których udział w składce spadł w stosunku do poprzedniego kwartału o 0.5 pp. Pozwala to na konsekwentne budowanie wartości dla akcjonariuszy przy zachowaniu atrakcyjnych cen naszych produktów. Wysoki wynik ekonomiczny przy jednoczesnym ograniczeniu kapitałochłonności portfela przekłada się bezpośrednio na rosnący poziom środków własnych i wypłacalności SII – 222%, wzrost r/r o 14 pp. Tak silna pozycja kapitałowa pozwala optymistycznie patrzeć na realizację strategii i rekomendować wypłatę wysokiej dywidendy akcjonariuszom. Przedstawiona przez zarząd i pozytywnie zarekomendowana przez radę nadzorczą propozycja podziału wyniku za rok 2018 pozwala na osiągnięcie przez naszych inwestorów wysokiej stopy dywidendy 6,8% – dodał Tomasz Kulik.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.