Aktualności

Finanse: Ruszają PPK. Z ubezpieczeniowymi akcentami

Dziś startują Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – program długoterminowego oszczędzania skierowany do osób zatrudnionych w polskich przedsiębiorstwach. Plany mają zachęcać do gromadzenia oszczędności na emeryturę. Wśród instytucji finansowych uczestniczących w programie istotną rolę będą odgrywać przedstawiciele branży ubezpieczeniowej.

Proces wdrażania PPK podzielony jest na kilka etapów. O terminie przystąpienia przedsiębiorstwa do programu decyduje jego wielkość, określana liczbą pracowników (pod uwagę brany jest stan na dzień 31 grudnia 2018 r.). Od 1 lipca do utworzenia PPK zobowiązane są przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 250 pracowników. Następnie co 6 miesięcy do PPK będą włączane kolejne grupy podmiotów. I tak od 1 stycznia 2020 r. do programu przystąpią firmy zatrudniające powyżej 50 pracowników, od 1 lipca 2020 r. – powyżej 20 pracowników, a od 1 stycznia 2021 r. – pozostałe przedsiębiorstwa oraz podmioty z sektora finansów publicznych.

Dobrowolny udział w PPK, ale…PPK obejmą wszystkie osoby zatrudnione w wieku od 18 do 54 lat, za które pracodawca opłaca składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Oszczędzanie w systemie jest dobrowolne, ale program opiera się na zasadzie automatycznego zapisania uczestnika (rozwiązanie zaczerpnięte z ekonomii behawioralnej). Pracodawcy będą zakładać konta w programie blisko 12 mln pracowników w latach 2019-2021. Każdy uczestnik PPK będzie mógł w dowolnym momencie zrezygnować z dalszych wpłat, a także na nowo przystąpić do programu. Uczestnictwo w PPK osób w przedziale wiekowym 55-69 lat uzależnione będzie od złożenia przez nich oświadczenia woli. Program nie obejmie osób samozatrudnionych, służb mundurowych i rolników. Uprawnionych do włączenia w program PPK jest ok. 13 mln Polaków. Przy 75% poziomie partycypacji skorzysta z niego ponad 8,5 mln osób. Polski Fundusz Rozwoju liczy jednak na to, że satysfakcjonującym poziomem będzie już 50%, co daje około 6,5 mln osób.

– Według naszych analiz ta partycypacja powinna wynieść około 50% z lekkim plusem. Wydaje się też, że przy sprzyjającej koniunkturze to właśnie mechanizm sprawdzania stanu kont przez uczestników PPK będzie powodować, że z czasem stopa partycypacji będzie wzrastać. Myślę, że ten wzrost wyniesie plus minus 15 pkt proc. po 5 latach – powiedział agencji Newseria Biznes Andrzej Sołdek, członek zarządu Skarbiec TFI.

18 oferentów Planów Wybór podmiotu, który będzie zarządzał oszczędnościami kadry, spoczywa na pracodawcy, a ten może skonsultować swoją decyzję ze związkami zawodowymi lub reprezentacją pracowników. Firmy uprawnione do oferowania PPK to: towarzystwa funduszy inwestycyjnych, powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne i towarzystwa ubezpieczeń. Według stanu na dzień 1 lipca (godz. 7.00) do ewidencji PPK wpisanych jest 18 oferentów. W skład tej osiemnastki wchodzą: Aegon PTE, AXA TFI, Aviva Investors TFI, Compensa Życie, Esaliens TFI, Investors TFI, Millennium TFI,Nationale-Nererlanden PTE, NN Inwestment Partners TFI, Pekao TFI, PKO TFI, Pocztylion-Arka PTE, Santander TFI, TFI Allianz, TFI PZU, Skarbiec TFI, PFR TFI i Union Investment TFI.

Wpłaty
Każdy uczestniczący w PPK pracownik będzie gromadził pieniądze na indywidualnym koncie, utworzonym w ramach programu. Te pieniądze będą następnie inwestowane przez oferenta PPK, z którym pracodawca podpisał umowę. Podstawowe wpłaty na konto PPK wyniosą 2% wynagrodzenia brutto po stronie pracownika (lub 0,5% dla osób najmniej zarabiających) i 1,5% po stronie pracodawcy. Do oszczędności dołoży się państwo, które wpłaci uczestnikowi  250 zł opłaty powitalnej, a następnie 240 zł za każdy rok oszczędzania. Zarówno pracownik, jak i pracodawca mogą, niezależnie od siebie, podnieść wysokość swoich wpłat – maksymalnie do 4% wynagrodzenia brutto.

WypłatyWypłata środków po 60. roku życia zakłada możliwość przekazania pracownikowi do 25% oszczędności jednorazowo i resztę w co najmniej 120 ratach przez minimum 10 lat.
Środki gromadzone w PPK to prywatne oszczędności, które mają służyć celom emerytalnym. Podlegają dziedziczeniu i można nimi dysponować wedle uznania, a więc także wypłacić. Trzeba jedynie pamiętać, że pieniądze wycofane z PPK przed 60. rokiem życia zostaną pomniejszone o podatek od zysków kapitałowych, 30% wartości wpłat pochodzących od pracodawcy, ta część wpłat trafi na konto emerytalne uczestnika w ZUS, oraz dopłaty Skarbu Państwa.

Przed ukończeniem 45 lat można także całość środków wypłacić na pokrycie wkładu własnego przy kredycie na budowę domu lub zakup mieszkania. W takiej sytuacji pieniądze trzeba będzie zwrócić do PPK (w ciągu maksymalnie 15 lat w nieoprocentowanych ratach). Poza tym do 25% można wypłacić bez konieczności zwrotu w przypadku ciężkiej choroby pracownika, jego małżonka lub dziecka.

Skorzysta też giełdaEksperci oceniają, że wdrożenie PPK w połączeniu z projektowaną ustawą o przekształceniu OFE w IKE to bardzo korzystna zmiana dla rynku kapitałowego.

– Ta ustawa rozwiewa dotychczasową niepewność, co się stanie z tymi środkami, czy nie będzie negatywnego wpływu poprzez sprzedaż tych aktywów, jeżeli byłyby przeniesione do Funduszu Rezerwy Demograficznej – powiedział Andrzej Sołdek. – PPK to bardzo ważna reforma, na którą czekaliśmy kilka lat. Pojawia się nowy inwestor instytucjonalny, który będzie generował przewidywalny, trwały napływ na rynek kapitałowy. Dzięki temu sytuacja skrajnego niedoszacowania, niskich wycen polskich spółek powinna z czasem ulec zmianie – stwierdził.

– PPK pozytywnie wpłyną na rynek kapitałowy, natomiast pamiętajmy, że to jest proces etapowy, ewolucyjny. Myślę, że pierwsze poważniejsze przepływy finansowe mogą nastąpić w przyszłym roku. Szacuję je na poziomie około 3–4 mld zł – dodał dr Wojciech Nagel, przewodniczący Rady Fundacji GPW.

Jeden ubezpieczyciel zaoferuje PPKW systemie PPK aktywnie będzie uczestniczyć polska branża ubezpieczeniowa. Wprawdzie na liście oferentów Planów funkcjonuje tylko jeden zakład ubezpieczeń – Compensa Życie (TUnŻ Warta zrezygnowała z uczestnictwa w programie na nieco ponad miesiąc przed jego startem, uzasadniając swoją decyzję ryzykami prawnymi, które mogłyby mieć wpływ na jej przyszłą działalność), ale dużą rolę w dystrybucji PPK będą odgrywać zarówno pośrednicy ubezpieczeniowi, jak i same towarzystwa. Dobrym przykładem jest PKO TFI, którego strategicznym partnerem dystrybucyjnym została Ergo Hestia. Towarzystwo jest również otwarte na współpracę z wybranymi brokerami, szczególnie z tymi, którzy specjalizują się w benefitach pracowniczych. Co ciekawe, PKO TFI będzie też zarządzać ofertą Planów Compensy Życie. Charakterystyczną cechą propozycji ubezpieczyciela jest dodanie do PPK ochrony ubezpieczeniowej. Dystrybucja będzie zaś prowadzona w oparciu o bliską współpracę z reprezentującymi pracodawców brokerami i w kanale agencyjnym.
Wielu liczy na brokerówNa owocną współpracę z brokerami i multiagentami liczy też Aegon PTE. – Brokerom i multiagentom oferujemy transparentne i partnerskie zasady współpracy oraz jedną z najwyższych na rynku prowizji – zadeklarował Michał Jakubowski, który w Aegon odpowiada za klientów korporacyjnych. Chęć do współpracy z brokerami deklaruje także Skarbiec TFI, które chce zdobyć wiodącą pozycję wśród niezależnych TFI. – Pozyskiwać firmy do współpracy przy PPK chcemy tak samodzielnie, jak i poprzez współpracę z brokerami – upatrujemy duży potencjał właśnie w tej grupie pośredników – wskazała Anna Milewska, prezes towarzystwa. We współpracę z brokerami pod kątem PPK mocno zaangażowało się Nationale-Nederlanden.

- Jesteśmy bardzo zaangażowani w ten temat. Poruszamy go również od wielu miesięcy na spotkaniach z brokerami w całej Polsce. Oferujemy istotne wsparcie edukacyjne i wdrożeniowe dla pracodawców. Ważna jest też technologia, dlatego postawiliśmy na rozwiązanie zintegrowane z najczęściej stosowanymi systemami kadrowo-płacowymi. Organizujemy też liczne szkolenia, w tym webinaria, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem. Nawet sami byliśmy zaskoczeni, gdy na szkolenia online dotyczące wdrożenia PPK w firmie, które przygotowaliśmy wspólnie z Inforem oraz dostawcami systemów kadrowo-płacowych, zapisało się łącznie prawie tysiąc osób. Dostajemy też dużo zapytań dotyczących PPK od brokerów. Początkowo niewielu pośredników się tym tematem interesowało, jednak gdy pracodawcy zaczęli sami dopytywać brokerów, to oni także bardziej się zaangażowali. Przygotowaliśmy szereg narzędzi, które wspierają pracodawców informacyjnie i obsługowo. Brokerzy nie chcą zostawić swoich klientów w trudnym położeniu, a przecież czasu do wdrożenia w największych firmach zostało bardzo niewiele. Jako Nationale-Nederlanden chcemy być w ścisłej czołówce dostawców ubezpieczeń pracowniczych. Traktujemy PPK jako element szerszego ekosystemu rozwiązań dla pracowników – mówiła w wywiadzie dla „Gazety Ubezpieczeniowej” Ewa Dąbrowska, dyrektor Pionu Klienta Korporacyjnego w Nationale-Nederlanden*.

PFR też docenia rolę pośrednikówO istotnej roli brokerów mówił też w podcaście „Rozmowy bez Asekuracji”** Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK. Odnosząc się do szeregu odbytych spotkań z pracodawcami, związkami zawodowymi i związkami pracodawców dotyczących PPK, stwierdził, że obecnie Polakom potrzeba większego zaufania. Na podstawie swoich doświadczeń w ubezpieczeniach ocenił też, że w żadnym innym kraju naszego regionu Europy nie ma tak aktywnych, doświadczonych i kompetentnych brokerów-doradców klienta jak w Polsce. Dlatego jego zdaniem rola brokerów w sukcesie PPK jest bardzo duża. Z tego też powodu zarządzany przez niego podmiot chce wesprzeć brokerów. Podczas tego samego podcastu Dariusz Selak, dyrektor Biura Relacji z Klientami PFR Portal PPK, zadeklarował otwartość na współpracę z pośrednikami w zakresie szkoleń dla ich klientów dotyczących PPK (także w formie webinarów).

Wabikiem na klientów Planów mają też być specjalne warunki ubezpieczeń oferowanych przez instytucje wchodzące w skład grup finansowych wraz z zakładami ubezpieczeń. Jednym z przykładów jest AXA TFI oferująca zniżki na zakup ubezpieczeń oferowanych przez AXA Polska.

***

*https://www.spreaker.com/...
**http://www.gu.com.pl/...
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.