Aktualności

Finanse: PZU i PFR kupiły Pekao

Wielotygodniowe negocjacje PZU SA i Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) dotyczące zakupu pakietu udziałów Pekao zostały uwieńczone sukcesem: podmioty podpisały z UniCredit umowę kupna 32,8% akcji banku. Jest to jedna z największych transakcji w sektorze bankowym w Europie w ostatnich latach.

- Dzięki sfinalizowanej transakcji PZU staje się największą grupą finansową w Europie Środkowo-Wschodniej będącą liderem zarówno w ubezpieczeniach, sektorze bankowym i zarządzaniu aktywami. Jestem przekonany, że istnienie tak mocnej instytucji finansowej z siedzibą w Warszawie w znaczący sposób wpłynie na stabilność finansową i perspektywy odpowiedzialnego rozwoju polskiej gospodarki. Instytucja ta będzie miała unikatowe możliwości, aby dzięki swojej sile i skali budować wartość dla naszych akcjonariuszy, klientów i pracowników – powiedział Michał Krupiński, prezes PZU SA.

– Jednym z wyzwań stojących przed polską gospodarką jest brak silnej bazy krajowych inwestorów, co widoczne jest również w sektorze bankowym. Stąd też zainteresowanie PFR działaniem w charakterze długoterminowego partnera finansowego na rzecz inwestorów strategicznych, a także wsparcie, jakiego udzielamy dla różnorodnych inicjatyw mających na celu promowanie i umacnianie krajowego rynku finansowego. Pekao to silna instytucja, której pozycja rynkowa umożliwia dalsze wykorzystanie znacznego potencjału wzrostu polskiej gospodarki oraz sektora bankowego. We współpracy z PZU będziemy stabilnym inwestorem dla Pekao, z korzyścią dla pracowników, klientów i wartości dla akcjonariuszy tego banku – powiedział Paweł Borys, prezes PFR.

Bank przejmie Pioneera i Xeliona Struktura transakcji przewiduje nabycie przez PZU SA pośrednio 20% akcji Pekao na zamknięcie transakcji, za 6,5 mld zł. Jednocześnie PFR nabędzie bezpośrednio od UniCredit 12,8% akcji Pekao za 4,1 mld złotych. Bank może też nabyć od UniCredit udziały w Pioneer TFI, Pioneer PTE i Xelion, w związku z czym stanie się wyłącznym właścicielem wspomnianych spółek.

10,6 mld zł za akcjeUzgodniona przez strony cena jednostkowa na poziomie 123 zł/akcja oznacza, że łączna wartość 32,8% akcji Pekao nabytych przez PZU i PFR wynosi 10,6 mld zł i reprezentuje wskaźnik ceny do wartości księgowej wynoszący ok. 1,3x na podstawie wartości księgowej banku w dacie planowanego zamknięcia transakcji oraz wskaźnik ceny do zysków w wysokości 13,1x na podstawie poziomu zysków prognozowanego na 2018 rok. Cena nabycia jest o 2,4% niższa w porównaniu do ceny sprzedaży pakietu 10% akcji Pekao przez UniCredit w lipcu 2016 r. oraz o 3,3% niższa niż średnia cena akcji Pekao na GPW w okresie ostatnich sześciu miesięcy.

Pekao będzie sprzedawać polisy PZUPZU SA i PFR zawarły długoterminową umowę akcjonariuszy, która reguluje zasady współpracy pomiędzy podmiotami w odniesieniu do inwestycji w Pekao. Ubezpieczyciel przewiduje, że po zamknięciu transakcji będzie mógł ująć bank w swoim skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym. Przewiduje się, że Pekao i PZU SA odniosą korzyść ze współpracy w dziedzinie dystrybucji ubezpieczeń oraz zarządzania aktywami, czego wynikiem będzie wzrost przychodów w tym obszarze dla obu instytucji.

OczekiwaniaCelem PFR jako długoterminowego strategicznego partnera finansowego jest wspieranie PZU w realizacji strategii stworzenia silnej polskiej grupy bankowej o dużym potencjale wzrostu. Fundusz zakłada, że transakcja pozwoli uzyskać atrakcyjny poziom zwrotu z inwestycji. Zostanie ona sfinansowana ze środków własnych oraz środków pozyskanych na rynkach finansowych.

Pekao i UniCredit podpiszą umowę o strategicznej współpracy, koncentrującą się w szczególności na polskich firmach prowadzących działalność za granicą oraz klientach międzynarodowych inwestujących w Polsce.

Oczekuje się, że transakcja przyniesie PZU szereg korzyści finansowych, między innymi spowoduje natychmiastowy znaczący przyrost zysku, prowadzący do osiągnięcia 10-11% wzrostu wyniku na jedną akcję w latach 2017-2018. Dodatkowy dochód będzie miał pozytywny wpływ na średnioterminowy wskaźnik ROE zakładu i przyczyni się do osiągnięcia planowanego przez PZU SA wskaźnika na poziomie 18%. Spodziewane jest, że wysoki stosunek współmierności kapitałowej oraz wysoki wskaźnik ROE Pekao przyczynią się do utrzymania aktualnej polityki wypłaty dywidendy w wysokości prawie 100% osiągniętego zysku. Wskaźnik proforma pokrycia kapitałowego Solvency II będzie pozostawać w zgodzie z „Polityką PZU w zakresie kapitału i dywidendy na lata 2016-2020”. Oczekuje się, że współczynnik dźwigni finansowej zakładu utrzyma się poniżej 35%, zgodnie z celem strategicznym.

PFR spodziewa się uzyskania zwrotu z inwestycji w Pekao na poziomie powyżej 10% w stosunku rocznym i zakłada horyzont inwestycyjny wynoszący co najmniej od 3 do 5 lat.
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.