Aktualności

EIOPA: Wytyczne dotyczące zasad POG

Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA) opublikował wytyczne dotyczące zasad POG (Product Oversight and Governance), odnoszących się do nadzoru i zarządzania produktem zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych Zasady stanowią część nowych wymogów regulacyjnych UE ustanowionych dyrektywą z 20 stycznia 2016 r. w sprawie dystrybucji ubezpieczeń (dyrektywa IDD).

Opublikowane w kwietniu wytyczne EIOPA mają pomóc i ułatwić krajowym nadzorcom i uczestnikom rynku wszystkich państw członkowskich spójne wdrożenie wymogów organizacyjnych dotyczących zasad POG, wynikających z dyrektywy IDD. Zasady POG mają na celu zapewnienie, by interesy konsumentów były uwzględniane w całym cyklu życia produktu ubezpieczeniowego, tj. od procesu projektowania i wprowadzania na rynek, dostosowywania do potrzeb rynku, po bieżące monitorowanie w toku dystrybucji. Wszystko to w celu maksymalnego ograniczenia ryzyka wystąpienia missellingu.

3 wnioski UrzęduW toku konsultacji w sprawie projektu wytycznych EIOPA wyciągnęła trzy wnioski. Po pierwsze, nadzór i zarządzanie detalicznym produktem ubezpieczeniowym powinny pozostać przy zakładzie ubezpieczeń, tak jak ma to miejsce w sektorze bankowym. Po drugie, zasady muszą być adekwatne do rodzaju produktu i winny zapewniać elastyczność, pozwalającą na dostosowanie się do liczby i różnorodności podmiotów z sektora. Po trzecie, zasady powinny pozostać zbiorem standardów, które przyczyniałyby się do zapobiegania powstawaniu konfliktu interesów pomiędzy zakładami, pośrednikami oraz finalnymi odbiorcami ich produktów i usług.

– Stosowanie wytycznych i zasad, stanowiących swoiste ramy dla organizacji systemu zarządzania produktem, w tym identyfikacji, monitorowania i zarządzania ryzykiem powinno przyczynić się do pogłębienia zaufania konsumentów do rynku ubezpieczeń, a przez to pośrednio do całego rynku finansowego – ocenił Marcin Czugan, dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF), przewodniczący Komitetu Prawno-Politycznego Eurofinas.

Odpowiedzialność dystrybutorówEIOPA potwierdziła, że przy dystrybucji produktu ubezpieczeniowego za działania zewnętrznych partnerów biznesowych odpowiedzialność ponoszą dystrybutorzy. W opinii Urzędu ci ostatni mogą sprzedawać produkty na warunkach odbiegających od standardowych poza rynkiem docelowym, jeżeli spełnione zostaną określone kryteria. W przypadku, gdy dystrybutor może uzasadnić i wykazać, że produkt jest odpowiedni dla danego konsumenta, jest uprawniony do jego dystrybucji poza rynkiem docelowym. Musi jednak sporządzić dokumentację świadczącą o adekwatności produktu.

W celu zapewnienia stosowania zasady proporcjonalności, EIOPA dodała do wytycznych ustęp dla ubezpieczycieli i pośredników, wg którego zasady POG i zasady dotyczące dystrybucji produktów powinny być proporcjonalne do poziomu złożoności i ryzyk związanych z danym produktem oraz do charakteru, skali i złożoności działalności danego podmiotu. Zdaniem Urzędu, nie jest właściwe zwolnienie ze stosowania wytycznych produktów innych niż ubezpieczenia na życie oraz określonych usług (np. innych niż doradcze).

Wkrótce nowe wytyczneRównolegle EIOPA opracowuje – na bazie niedawno przyjętej dyrektywy IDD – standardy techniczne, które zostaną przyjęte przez Komisję Europejską. Konsultacje w tej sprawie rozpoczną się pod koniec czerwca. Urząd podkreśla, że kładzie spory nacisk na zaznaczenie wyraźnej granicy pomiędzy tworzeniem produktu, a działalnością dystrybucyjną. EIOPA informuje też, że dokona rewizji wytycznych, gdy upłynie termin transpozycji przepisów dyrektywy IDD, w celu oceny, w jakim stopniu konieczna jest ich zmiana, w szczególności po przyjęciu przez Komisję Europejską aktów wykonawczych, zgodnie z przepisami dyrektywy.

– Zgodność funkcjonowania krajowych zakładów ubezpieczeń i pośredników ubezpieczeniowych z zasadami POG i innymi standardami technicznymi musi zostać osiągnięta najpóźniej na początku 2018 r. – przypomniał Marcin Czugan.
AM, news@gu.com.pl
(źródło: KPF)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.