Aktualności

Aon: Siedem krajów w Europie zagrożonych wzrostem ryzyka terrorystycznego

W najnowszej Mapie ryzyk politycznych, terrorystycznych i przemocy politycznej na 2017 rok eksperci Aon wskazują, w których krajach poszczególne zagrożenia są najwyższe oraz  które branże w największym stopniu są na narażone na te ryzyka.

W dokumencie zwrócono uwagę, że w ubiegłym roku doszło do 4151 ataków terrorystycznych na świecie. W 2015 r. odnotowano 3633 takie zdarzenia, co oznacza 14% wzrost ich liczby rok do roku. W krajach zachodnich ten odsetek był dużo wyższy i wyniósł 174% (96 wobec 35 ataków w 2015 roku). Zdaniem autorów opracowania, mimo iż zachodnie kraje odczuły istotny wzrost incydentów terrorystycznych, to jednak wciąż stanowią one mniej niż 3% wszystkich takich ataków na świecie. Z kolei w przypadku ataków terrorystycznych o podłożu komercyjnym w 2016 r. najczęstszymi ofiarami takich incydentów były koncerny paliwowe i gazowe. Aon prognozuje, że trend ten będzie miał swoją kontynuację także w tym roku.

W Europie szczególnie zauważalny jest wzrost liczby ataków terrorystycznych, szczególnie w Niemczech, gdzie w 2016 r. odnotowano 17 takich incydentów, podczas gdy w 2015 r. – jedynie dwa. W ocenie Aon islamski ekstremizm jest główną przyczyną wzrostu poziomu ryzyka w tym kraju z niskiego do umiarkowanego. Autorzy podkreślają jednocześnie, że warto wziąć też pod uwagę wzrost ekstremizmu związanego z uchodźcami. Mapa wskazuje na wzrost ryzyk związanych z terroryzmem i przemocą polityczną w sumie w 7 krajach: Albanii, Niemczech, Szwajcarii, Turcji, Wielkiej Brytanii i Watykanie. Spadek zauważa się natomiast w Bośni i Hercegowinie oraz na Słowacji.

- Terroryzm i przemoc polityczna, których nasilenie obserwowaliśmy w 2016 roku, to olbrzymie wyzwanie dla firm, niezależnie, czy działają one wyłącznie na rynku lokalnym, czy na rynku międzynarodowym. Zagrożenia związane z terroryzmem i przemocą polityczną dotyczą wielu gałęzi gospodarki, chociaż w największym stopniu sektora paliwowego, turystycznego, detalicznego, logistycznego i lotnictwa. Przedsiębiorstwa muszą mieć  świadomość, że mogą doświadczyć wydarzeń, które będą miały wpływ na ich pracowników, operacje i aktywa. Posiadając wiedzę na temat tego, co może się wydarzyć, jesteśmy w stanie w dużo większym stopniu przygotować rozwiązania pomagające zarządzać ryzykiem. To duże wyzwanie dla przedsiębiorców polegające na konieczności wypracowania strategii, która pozwoli na stawienie czoła ryzykom zagrażającym rozwojowi biznesu – komentuje Dominika Kozakiewicz, CEO Aon Polska.

W Mapie zwrócono uwagę, że 2017 jest pierwszym rokiem na przestrzeni ostatnich czterech lat, kiedy taka sama liczba krajów odnotowała wzrost, jak i spadek zagrożenia ryzykami politycznymi dla inwestorów, co sugeruje nieznaczną poprawę w stosunku do okresu poprzedniego. Z kolei potencjalne nieporozumienia między USA i Unią Europejską w zakresie sankcji gospodarczych mogą powodować wzrost ryzyka dla inwestorów w takich krajach jak Iran, Rosja, a nawet Kuba.

Prognozy słabego wzrostu gospodarczego mogą oznaczać wysoki poziom ryzyka politycznego w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw i Zakaukazia, szczególnie że konflikt na Ukrainie wydaje się odżywać na nowo. Jednakże, jak w przypadku innych gospodarek opartych na surowcach, wyższe ceny ropy powinny osłabiać napięcia w gospodarce obecne w latach 2015/2016. Z kolei potencjalne złagodzenie polityki USA wobec Rosji może spowodować ograniczenie dostępu do finansowania zagranicznego dla sektora surowcowego i dla niektórych banków. Szybkie zniesienie sankcji spowodowałoby gwałtowną reakcję kongresu i wywołało napięcia w relacjach z europejskimi sojusznikami. Rozbieżności w zakresie sankcji między USA a Unią Europejską spowodowałyby wzrost ryzyka dla prowadzenia biznesu i tym samym niepewności w działalności gospodarczej.

- W związku z rosnącym protekcjonizmem w obszarze handlu międzynarodowego, tendencjami populistycznymi, a także sankcjami gospodarczymi zmienia się globalny krajobraz, co z kolei nie pozostaje bez wpływu na rynki wschodzące. Dlatego dużo istotniejsze niż kiedykolwiek dla globalnego biznesu jest zrozumienie i ograniczanie jego ekspozycji na ryzyko polityczne. Uwzględniając zmiany w polityce handlowej, walutowej oraz migracyjnej, można spodziewać się wzrostu ryzyka kontroli przepływu kapitału, zagrożeń dla łańcucha dostaw i interwencji rządów w gospodarce – przewiduje Dominika Kozakiewicz.
Informacja o Mapie Mapa Ryzyk Politycznych Aon pokazuje zmieniające się ryzyka dla biznesu oraz krajów i obejmuje rynki wschodzące (zaawansowane i drugorzędne, kraje niebędące członkami OECD). Mapa powstała we współpracy z Roubini Global Economics i w tym roku świętuje swoje 20-lecie. Mapa ryzyk terrorystycznych i przemocy politycznej Aon reprezentuje szczegółowy, empiryczny i oparty na analizach związanych z ryzykami dotyczącymi zagrożeń terrorystycznych oraz przemocą polityczną. Od 2007 roku mapa jest przygotowywana we współpracy z The Risk Advisory Group.

Dostęp do map interaktywnych znajduje sie pod adresem:
https://www.riskmaps.aon.co.uk/   
AM, news@gu.com.pl
(źródło: Aon Polska)

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.