Aktualności

AFiB Vistula: Seminarium dla członków zarządów zakładów

Akademia Finansów i Biznesu Vistula we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Aktuariuszy, firmą doradczą EY  i globalną firmą prawniczą DLA Piper organizuje dwudniowe seminarium skierowane do zarządów firm ubezpieczeniowych. Patronem medialnym wydarzenia zatytułowanego „Jak skutecznie nadzorować funkcję zarządzania ryzykiem w zakładzie ubezpieczeń przez członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko” jest „Gazeta Ubezpieczeniowa”.

Organizatorzy seminarium podkreślają, że jego koncepcja jest odpowiedzią na oczekiwania Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie spełnienia art. 51 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Praktyczna wymowa tej regulacji oznacza poddanie się procedurze weryfikacji przez KNF kandydata na członka zarządu odpowiedzialnego za ryzyko w zakresie spełnienia wymogów „Fit & Proper”.

Pomysłodawcy seminarium zakładają, że informacje przekazane podczas wystąpień prelegentów ułatwią usystematyzowanie wymaganej przez organ nadzoru wiedzy w zakresie zarządzania ryzykiem. Prelekcje będą poświęcone takim tematom, jak przepisy prawne dotyczące funkcji zarządzania ryzykiem – ustawa, dyrektywa, rozporządzenie wykonawcze i wytyczne EIOPA, koncepcja systemu zarządzania ryzykiem w trzech liniach obrony – wpływ na organizację, wpływ funkcji compliance na mitygowanie ryzyka pozaubezpieczeniowego, sztuka wpływania na ludzi, zarządzanie produktem z punktu widzenia ryzyka – alokacja na linie biznesowe i produkty, proces ORSA w zakładzie ubezpieczeń – organizacja procesu i rola zarządu, oraz działalność ubezpieczeniowa w ramach apetytu na ryzyko.

Podczas seminarium zostaną także omówione takie kwestie, jak organizacja procesu IMMMR i rola Komitetu Ryzyka, sprawozdanie o wypłacalności i kondycji finansowej (SFCR), korelacje pomiędzy czynnikami ryzyka i dywersyfikacja kapitału, ryzyko rynkowe w zakładach ubezpieczeń, w jaki sposób efektywnie zarządzać ryzykiem w organizacji na przykładzie narzędzia klasy GRC, system zarządzania ryzykiem a system kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem oraz ciągłością działania w świetle wymagań wytycznych IT, ryzyka trudno mierzalne: ryzyko strategiczne, ryzyko biznesowe, ryzyko modeli, ryzyko regulacyjne, ryzyko reputacji – identyfikacja i zarządzanie, oraz model wewnętrzny w zarządzaniu ryzykiem – test użyteczności.

Prelegentami seminarium będą eksperci i praktycy rynku finansowego, którzy łączą wiedzę teoretyczną z doświadczeniami wyniesionymi z wieloletniej praktyki zawodowej. Podczas wydarzenia głos zabiorą: dr Roman Fulneczek, prof. nadzw. AFiB Vistula, Teresa Grabowska, niezależna ekspertka, właścicielka firmy TG Doradztwo i Zarządzanie, Beata Mrozowska-Bartkiewicz, radca prawny DLA Piper, Marcin Sadek, partner, European Actuarial Services, dr hab. Łukasz Delong, prof. SGH, ekspert, Instytut Ekonometrii SGH, dr Radosław Bogucki, dyrektor, Janusz Miszczak, dyrektor, Financial Risk Management, dr Paweł Olsza, manager, Artur Szymczuk, Manager, Risk Assurance, dr Monika Jezierska, Manager, Financial Risk Management, Grzegorz Zyśk, Hanna Ulańska i Kamil Krasuski – wszyscy EY, Beata Ligman, trenerka biznesu, coach rozwoju osobistego, konsultantka zarządzania i Public Relations, Jacek Skwierczyński, prezes PSA i aktuariusz Open Life, dr Witold Florczak, aktuariusz, członek zarządu PSA, Renata Głuszczuk, prezes TUW Cuprum, Sławomir Niemierka, członek zarządu PZU Życie, Maciej Fedyna, członek zarządu Generali TU, Andrzej Malczuk, dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem w TUiR Warta i TUnŻ Warta, Jan Anisimowicz, Business, Excellence Director i Łukasz Krzewicki, Product Manager – obaj C&F Insight Technology Solution, Robert Pusz, dyrektor Działu Ryzyka i Projektu Solvency II Aegon TUnŻ, oraz Arek Stachecki, dyrektor Biura Ryzyka PZU.

Seminarium odbędzie się w dniach 9-10 marca w siedzibie AFiB Vistula. Jego ukończenie będzie potwierdzone stosownym certyfikatem wydanym przez uczelnię.

Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można uzyskać u Opiekunów Seminarium:
Teresa Grabowska, tel. 604 171 771, e-mail: biuro.tg.doradztwo@gmail.com
Dorota Cakar, tel. 506 091 148, e-mail: d.cakar@vistula.edu.pl
Artur Makowiecki
news@gu.com.pl

zapytaj o ubezpieczenie

nasi
partnerzy

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.